2013-05-01-9ccd4af8690376581a6b0da2f1c00a5e725b26e3 Kystverket samarbeider nå med Meteorologisk Institutt med å utveksle værdata og koordinere utplasseringer av sensorer

Kystverket lanserte appen “KystVær”!

De tar ansvar for sjøveien – nå også med app’er til menigmann. Den ble lansert 30. april og er også for båtfolket.

Både fritidsbåter og annen kysttrafikk kan ved hjelp av den få sikre og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.

Mobiltjenesten vil sende kontinuerlige målinger på vind- og siktforhold i Sør-Norge. Disse kan leses på mobiltelefon via app, eller via SMS-tjeneste. Tilgang på oppdaterte og nøyaktige målinger av vind- og siktforhold er et godt hjelpeverktøy for å planlegge sikker sjøferd for både større og mindre fartøy som planlegger seilaser i kystnære strøk.
 
Åpner opp for publikum
Kystverket har god erfaring med vindmålere til bruk som redskap i forbindelse med trafikkregulering.
─ Systemet var i første omgang tenkt etablert for loser og trafikkledere som et verktøy for bedre trafikkovervåking og planlegging av seilaser, sier prosjektleder Harald Åsheim i Kystverkets Senter for los og VTS.
– Slike individuelle målestasjoner har blitt testet ut i spesielt utsatte områder en stund, og de har vakt stor interesse blant publikum. Derfor sørger vi nå for at også folk flest skal kunne nyte godt av Kystverkets tjeneste.
 
Les hele saken hos kystverket.no