2013-05-06-6a900b84ec1c3e4c4816fa015634ca9107f90d36 Hummerhus utviklet av Sondre Ski (lite bilde øverst), Åge Wee (lite bilde nederst) tente på ideen..

Båtforeninger og bryggeeiere kan redde hummerbestanden

Med spesialstøpte hummerhus vil biolog Sondre Ski og bryggeprodusent Åge Wee bidra til å styrke hummerbestanden i hele Norge. Nå satser de to på båtforeningenes og båtfolkets hjelp for at ”Prosjekt hummerhus” skal bli en suksess.

Biolog og dykker Sondre Ski hadde merket seg mange vandrende og hjemløse hummer langs havbunnen ved Drøbaksundet. Så fikk han en idé: Kanskje kunne han hjelpe bestanden i området dersom han fikk sluppet ut spesialhus for hummeren?
 
Med hellestein og brostein murte Sondre på egenhånd sammen fem små huskonstruksjoner som han fikk sluppet ved Drøbak. Resultatet lot ikke vente på seg: Snart var alle husene bebodd av hummer på jakt etter et beskyttende krypinn.
 
– Slik situasjonen er i dag, er hummeren truet. Overfiske er et problem for bestanden. Å bedre livsvilkårene og lage trygge habitat til hummeren kan være en viktig faktor for å sikre sunn vekst av bestanden, forteller Sondre Ski, som nå er uteksaminert biolog fra Universitetet i Oslo og nylig også som naturforvalter fra Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås. Den siste tiden har han hatt mye glede av husprosjektet på sine mange dykketurer.
 
Wee Marine engasjert
 
Daglig leder i flytebryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee, fikk høre om Sondre Ski sin innsats sommeren 2011, og tok direkte kontakt. Som ivrig dykker var dette et prosjekt Åge ville engasjere seg i.
 
– Jeg så med en gang at vi kunne bidra i dette prosjektet. Derfor foreslo jeg et samarbeid for å sikre spredning av flere hummerhus langs hele norskekysten, sier Åge Wee. 
 
I disse dager ventes det første partiet med spesiallagde hummerhus til Førresfjorden i Tysvær, støpt i Kina etter designen til Sondre Ski. I mai er det ventet langt flere, og målet er å få langt dem ut i både hummertette og mindre hummertette områder langs kysten.
 
 Båtfolk og bryggeiere kan hjelpe
 
Hummerhusene kommer ikke på plass av seg selv, så nå oppfordrer Sondre og Åge både bedrifter og kommuner til å bidra i ”prosjekt hummerhus”. Men også båtforeninger og private bryggeeiere kan gjøre en innsants, sier Wee. For å plassere ut hus trenger man nemlig grunneiers tillatelse.
 
– Under brygger er det som oftest ikke lov til å fiske eller sette ut redskap, så der står husene som regel trygt. Hummeren trenger mellom fem og sju år på å bli kjønnsmoden, så det er viktig for bestanden at så mange som mulig når denne alderen, avslutter Åge Wee.
 
”Prosjekt hummerhus” er et nullprofittprosjekt der eventuelt overskudd går til nye hummerhus. For mer informasjon, se www.wee-marine.no
 
 
 
Fakta om hummeren
 
§ Hummer finnes langs kysten fra
 
svenskegrensen til Trøndelag,
 
samt litt i Nordland. Den lever på
 
5–40 meters dyp.
 
§ Den liker seg på hardbunn med
 
skjulesteder i steinrøyser, kløfter
 
eller i huler under store steiner.
 
Ved mangel på steinbunn graver
 
hummeren huler.
 
§ Hummeren er aktiv om natten,
 
ligger i ro, i skjul om dagen. Når
 
sjøtemperaturen er lav, under 5
 
grader, er den lite aktiv.
 
§ Kan bli 60 år gammel.
 
Kjønnsmoden etter 5–7 år.
 
§Blant tiltakene for å bevare bestanden, er at
 
du bare kan fiske hummer over
 
25 cm.
 
§ I 2008 ble det forbudt å
 
fange rognhummer