2013-05-08-7a38476b42bd66cf32fb3e37d1aa754e6d58a315 Oslo Havn og politiet lanserer app til båtfolket. Roar Isaksen, sjef for havnepolitiet, Jan-Erik Næss, Kongelig Norsk Båtforening og Rolf Mauritz Hanssen, farvannsjef Oslo Havn KF.

Gratis app til båtfolket!

Oslo Havn og politiet lanserte småbåtguiden som en gratis app. Appen gir en enkel veiledning og nyttig informasjon for trygg ferdsel på fjorden, opplyser samarbeidspartene.

Appen gir småbåtførere med smarttelefoner et dynamisk informasjonskart som viser hvor du er i kartet og kan lose deg til nærmeste sted der du kan fylle drivstoff eller gå på toalettet, eller gi deg mer informasjon om livet på øyene eller fartsgrensene som gjelder. Kartet viser hele indre Oslofjord og strekker seg ned til Son.

- Nå kan du ha småbåtguiden i lomma! Med ett tastetrykk kan du finne nærmeste badestrand eller gjestebrygge, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Trygg ferdsel på fjorden er viktig
- Denne appen gir deg informasjon om alt fra fartsgrenser til badeplasser, sier sjef for havnepolitiet Roar Isaksen. På en solskinnsdag er det mange båter på fjorden, og småbåtguiden kan gi en ekstra trygghet og mye nyttig informasjon.
- Vi kan sende ut varsel dersom det kommer stormflo eller skjer noe som småbåtfolket trenger å vite, sier sjef for havnepolitiet, Roar Isaksen.

Positive småbåtførere
Flere hundretusener småbåter holder til i eller besøker Oslofjorden hvert år.
- Denne appen tror vi kan være både til nytte og hjelp for de mange som bruker fritiden sin i båt, sier Jan-Erik Næss fra Kongelig Norsk Seilforening (KNS).

Loser deg til Oslofjordens perler
Hvis du kjører forbi et at de vakre fyrene, eller en severdighet i fjorden kan du få varsel når du nærmer deg.
- På denne måten kan du f.eks lære mer om de fantastiske øyene eller et av de flotte fyrene våre, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Ønsker tilbakemelding
Vi vil gjerne at folk hjelper oss til å utvikle appen videre, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran og havnepolitisjef Roar Isaksen.
Hvis det er noe de savner, eller har ideer til hvordan vi kan utvikle småbåtguiden videre, kan du gi oss en tilbakemelding i appen.

Fakta:
Småbåtguiden ble første gang lansert i 2008 som et papirkart, og blir hvert år distribuert til småbåtforeninger og småbåtførere. Nå har vi gjort guiden enda mer tilgjengelig for folk som har smarttelefoner. Appen småbåtguiden kan nå lastes ned fra appstore eller google play.

Småbåtguiden er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn KF, Politiet, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Applikasjonen er utviklet i samarbeid med Apphuset AS og Dinamo AS.