2013-05-28-c12cb9db5d64261e89927d3fa9ebb25c095598da Bilde RS: Nicolai Jarlsby ble i Tromsø i helgen valgt til ny president i Redningsselskapet

Nicolai Jarlsby ble ny president i Redningsselskapet!

Nicolai Jarlsby ble i Tromsø i helgen valgt til ny president i Redningsselskapet etter Lars Hellandsjø. – Jeg gleder meg veldig til å gjøre en stor innsats for beredskapen til sjøs, sier Jarlsby som har sittet i Redningsselskapets sentralstyre siden 2006.

Jarlsby ble valgt under Redningsselskapets representantskapsmøte i Tromsø. Han har lang fartstid i mange styrer, er sjøvant og ble valgt inn til sentralstyret i 2006. –Det er viktig for meg at Redningsselskapet har en forsvarlig økonomi og at beredskapen langs kysten blir styrket, sier Jarlsby som bor i Kristiansand hvor han ofte er ute med båt. Han har seilt masse siden han var 10 år, og er fortsatt mye på sjøen sammen med familien sin i sommermånedene.
 
–Nicolai Jarlsby ble valgt til ny president fordi han var den beste av alle kandidatene. Jarlsby har en evne til å se de store linjene. Han er en god økonom og strateg, sier leder av valgkomitéen, Tor Honningsvåg.
 

Styret i Redningsselskapet
- Å sitte i styret for Redningsselskapet innebærer de samme oppgaver og plikter som i en hvilken som helst organisasjon eller bedrift. Det er å være vaktbikkje, å se til at administrasjonen forvalter verdiene og utfører oppgavene sine på beste måte for medlemmer, kunder og samfunnet forøvrig. Styret må stå for den langsiktige tenkningen, og ikke bare slukke branner. Det betyr mye for meg at vi klarer å ha en lav
terskel for å si hva vi tenker i styret. Det er noe av det viktigste i alle styrer: At alle, uavhengig av teoretisk og praktisk bakgrunn, tør å si hva man mener og tenker, sier presidenten.
 
Én betingelse
Jarlsby sa i et intervju til bladet ”Redningsskøyta” i 2007 at han har hatt én klar betingelse for å sitte i Redningsselskapets sentralstyre, og det er å få være med ei redningsskøyte ut i skikkelig hardt vær. –Jeg har vært med ut med redningsskøyter, men har fortsatt til gode å få oppleve skikkelig dårlig vær. Så det håper jeg fortsatt på å få oppleve, sier Jarlsby, i en pressemelding fra RS
 
Styret i Redningsselskapet består av:
President Nikolai Jarlsby, Kristiansand (nytt verv)
Visepresident Anders Gundersen, Tønsberg (nytt verv)
1.  sentralstyremedlem  Eva Torill Strand, Averøy (nyvalgt)
2.  sentralstyremedlem  Per Hindenes, Alta (nyvalgt)
3.  sentralstyremedlem  Fritz Fredriksen, Oslo (nytt verv)
Distriktsstyremedlem  Irene Valstad Simonsen, Tromsø (nyvalgt )
Ansatterepresentanter: Anne Grete Ødegaarden, Arendal og Tor-Hugo Jensen, Harstad