2013-06-04-b899303c5082c399a4c2294f502301872400c990 Trangt i Alverstraumen, her må man vite hvor man går

Kan du sjøvettsreglene?

Store kunnskapsmangler på sjøen: Drøyt halvparten av landets båtførere innrømmer at de ikke kan sjøvettsreglene godt nok. - Det er alt for mange båtførere som er direkte farlige på sjøen.

De grunnleggende enkle sjøvettsreglene må alle kunne, og derfor oppfordrer jeg båtførere til å friske opp kunnskapen, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

Sjøvettreglene (Kilde 
Redningsselskapet)
Forbered deg på at ulykker kan skje - tenk gjennom forskjellige situasjoner og hvordan du bør forholde deg. Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.
 
1. Tenk sikkerhet
     Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
2. Ta med nødvendig utstyr
     Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
3. Respekter vær og farvann
     Båten må bare benyttes under egnede forhold.
4. Følg Sjøveisreglene
    Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
    Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle ombord.
6. Vær uthvilt og edru
    Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
7. Vis hensyn
    Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Er du i nød - ring 120.
 
Trenger du annen assistanse - ring 02016.

Sjøveisreglene
 
Mens sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt. Reglene kan sammenlignes med trafikkreglene på veien, der spesielt vikepliktsreglene for å unngå sammenstøt og krav om avstand til andre båter er viktige.
 
- Båter kan være vanskelig å manøvrere eller stoppe, og det oppstår mange kostbare småkollisjoner og mer alvorlige ulykker fordi kunnskapene er lave. Derfor er det svært viktig at båtførere kjenner til når de skal vike, hvordan de skal håndtere båten i trangt farvann og hvordan regelverket er for å holde avstand til andre båter.
 
En fersk landsomfattende undersøkelse gjort på oppdrag for DNB Skadeforsikring av Respons Analyse, viser at til sammen 55 prosent mener man kjenner svært godt eller ganske godt til sjøveisreglene. 31 prosent oppgir at man kjenner til reglene verken godt eller dårlig, mens 15 prosent oppgir at man kjenner til reglene svært dårlig eller ganske dårlig. Men det er viktig å påpeke at dette er hva man tror man kjenner til. Hva man virkelig kjenner til kan være noe annet.
 
Bakgrunnstallene viser at en større andel menn og eldre personer oppgir at man kjenner godt til reglene. Til sammen 68 prosent av mennene oppgir at man kjenner til sjøveisreglene svært godt eller ganske godt, mot 37 prosent blant kvinnene. Tallene viser også at folk langs kysten av Østlandet og Sør-Norge har sier de har litt bedre kjennskap til sjøvettsreglene enn de på innlandet og opp langs kysten av vestlandet og nordover.
 
- Vi mener at det fortsatt kan gjøres mye med både kunnskapene og holdningene til båtfolket. 
Stor fart i ukjent farvann, alkoholpåvirkete båtførere og dårlige ferdigheter er dessverre skyld i alt for mange av ulykkene til havs, melder DNB i en pressemelding. 
 
Redningsselskapet har utarbeidet en oppsummering av de viktigste sjøveisreglene: 
 
Vikeregler for motorbåter:
 
1. Hold til høyre for møtende båt
Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.
 
2. Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord. 
 
3. Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.
 
Vikeregler mellom seilbåter:
 
1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.
 
2. Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er "nærmest" vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!
 
Andre vikeregler:
 
1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet
En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.
 
2. Hold god avstand til nyttetrafikk
Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.
 
3. Hold til styrbord i trange led
En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.
 
4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.
Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvre.
 
Dette er et utdrag av sjøveisreglene - fullstendig oversikt sjøveisreglene kan du se her.