2013-06-10-6c5ab6dac8f934630208760e2e960bbb26598df3 Bilde Kystverket: Jo van der Eynden er direktør for Kystverkets etatsmuseum Lindesnes Fyr, forfatter, foredragsholder, og rådgiver

Fyrtårnprisen 2013 til en flott kystambassadør!

Fyrtårnprisen 2013 ble i går tildelt Jo van der Eynden for hans allsidige arbeid som kystambassadør.

- I mer enn 25 år har han jobbet med kystkultur og maritim historie, og Jo van der Eynden er en person vi med rette kan omtale som et fyrtårn for kysten, sa statssekretær Hugo Bjørnstad da han delte ut Fyrtårnprisen under Kystens Dag på Moen i Risør.
 
Prisvinneren har lang fartstid fra Forbundet KYSTEN, som melder dette på sin hjemmeside: Han satt i landsstyret fra 1989 til 2001, og var nestleder fra -94 til -97. Har var også ansatt som daglig leder fra -92 til -94. I dag er han direktør for Kystverkets etatsmuseum Lindesnes Fyr, forfatter, foredragsholder, og rådgiver.

Han har vært en drivkraft i etableringen av etatsmuseet Lindesnes Fyr og bidro til opprettelsen av www.kystreise.no, en nettjeneste som formidler kysthistorie.
 
Fyrtårnprisen går hvert år til noen som har utmerket seg ut over det vanlige gjennom sitt arbeid eller interesseområde, og som på denne måten har markedsført fiskeri- og kystnasjonen Norge på en positiv måte.

Tidligere vinnere er SALT (2012), Redningsselskapet (2011), Dag Lindebjerg (2010), Ingrid Espelid Hovig (2009), Steinar Olaisen (2008), WWF Norge (2007), Kystaksjonen for tsunamiofrene (2006), Forbundet Kysten (2005) og Kystvakten (2004).