2013-06-20-a6971177e289c78915baba661088f4e06d6f75d2 Se alltid hvor bøyen er, lite bilde Roald Stigum Olsen

Enkle grep kan redde liv!

– Hittil i år har 35 personer druknet, mot 13 i samme periode i fjor. Antall drukningsulykker gjør det ekstra viktig at folk vet hvordan de skal bruker en livbøye i en nødsituasjon, sier Roald Stigum Olsen, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Følgende informasjon kommer fra Tryg forsikring, som ber oss være føre var:
 
– Bøyene er brukt i mer enn 1000 tilfeller der liv har stått på spill, sier Stigum Olsen.
 
Frem til mai i år har 35 personer druknet. Sammenligner vi med samme tid i fjor var tallet 13, ifølge tall fra Norsk Folkehjelp.
 
– Alle som ferdes langs vann- og sjøkanten bør ha som leveregel å gjøre seg kjent med hvor nærmeste livbøye befinner seg. Da kan de raskt yte hjelp hvis en nødsituasjon oppstår. Det kan bidra til å forhindre slike tragiske ulykker som vi har sett altfor mange av nå i vårmånedene, sier Stigum Olsen.

Slik bruker du bøyen
– Antallet drukningsulykker hittil i år viser hvor viktig det er at vi alle vet hvordan bøyene skal brukes, understreker Roald Stigum Olsen i Tryg.
 
– Det er enkelt å bruke livbøyen. Du frigjør lineflasken fra bøyen, og kan godt plassere lineflasken under foten. Når du skal kaste bøyen, sikter du deg inn mot personen i vannet og lar bøyen pendle noen ganger fram og tilbake før du kaster den ut. Når personen i nød har fått tak i bøyen, trekker du bøyen forsiktig mot
land, sier han. Du kan som redningsmann også bruke livbøyen selv som egen sikkerhet om du må svømme ut til noen som er i nød.
 
Hærverk og tyveri
I tillegg til å lære å bruke bøyen, bør vi alle også ta større ansvar for å holde bøyen ved like.
 
– Dessverre blir flere hundre livbøyer utsatt for hærverk og tyveri hvert år, og dette opprører meg sterkt. Vi ser svært alvorlig på slike lovbrudd, og vurderer politianmeldelse i hvert enkelt tilfelle. Det er livsviktig at bøyene er i fullgod stand, sier Roald Stigum Olsen
 
– Vi har et system med livbøyefaddere som passer på alle bøyene. I dag er det omtrent 14.000 faddere som hjelper oss med å holde bøyene ved like. Men dette er også et ansvar vi alle har: Dersom du ser en skadet bøye eller oppdager at en bøye er borte, så vær så snill å kontakte oss eller grunneier, slik at dette livsviktige redskapet raskt kan komme på plass i fullgod stand igjen, sier Roald Stigum Olsen.
 
Tryg har siden 1952 plassert ut livbøyer over hele landet. Til sammen 37 000 libbøyer sørger nå for trygghet for folk som ferdes langs sjø og vann. De rødhvite bøyene er utplassert i alle landets kommuner.
 
 
Leveregler for bruk av bøyen
Se alltid etter bøyen når du er ute og går, og ta ansvar for at den er i stand.
 
Hvordan bruke livbøyen i en nødsituasjon:
·Ta bøyen ned fra opphenget. Dra linebeholderen til deg slik at den blir frigjort fra bøyen.
·Hold bøyen i den ene hånden og linebeholderen i den andre. Du kan også plassere lineflasken under foten, slik at du frigjør begge armer til å kaste bøyen. Slik sikter du bedre. Sikt deg inn mot personen i vannet og la bøyen pendle frem og tilbake noen ganger før du kaster den ut.
·Når vedkommende har fått tak i bøyen, ber du personen legge seg inn i den. Om det ikke går, kan vedkommende også henge på slep etter livbøyen. Dra forsiktig mot land.
·Hjelp personen på land. Pass på at ditt eget tyngdepunkt er så lavt som mulig, slik at du ikke selv faller i vannet. Rop eventuelt om hjelp.
·Ring etter hjelp (tlf. 113) dersom vedkommende er uklar og ikke kan gjøre rede for seg eller har svelget mye vann. Kontakt alltid lege dersom det gjelder barn under 8 år.
·Livbøyen kan også være nyttig som flyteredskap dersom du må svømme ut for å redde noen i nød. Bøyen klarer vekten av to personer når dere tar dere til land.
 
Fakta om livbøyene:
·Tryg-bøyen har eksistert siden 1952.
·Livbøyen har vært brukt i over 1000 tilfeller der liv har stått på spill.
·37 000 livbøyer er nå aktive via en fadder og er utplassert over hele landet i samtlige 430 kommuner. Du finner livbøyen fra Svalbard i nord til den norske forsyningsbasen i Antarktis i sør.
·Rundt 14 000 faddere hjelper oss med å passe på bøyen.
·Bøyen skal henge synlig og alment tilgjengelig og grunneier må akseptere opphenget.
·Tryg-livbøyen kan søkes om på Tryg.no under hovedsiden ”om oss” eller gjennom www.livboye.no og utdeles gratis.