2013-07-01-33963540635ad06f23995ab55358e4f0679ea37e Dynamisk kart for å se sonene du kan ferdes i

I dag er vannscooter forbudet opphevet!

Men ikke helt uten restriksjoner. Det er vedtatt forbudsbelter på 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Sjekk kartet hvor du har lov/ikke lov.

Bruk av vannscootere er tillatt utenfor definerte forbudsområder.
Miljødirektivratet har gitt ut et kart for hvor det er tillatt/ikke tillatt å ferdes. Kartet skal gi en veiledning til hvilke områder det ikke er tillatt å kjøre vannscooter. Merket i rødt.
 
 
Transportkjøring
Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudssonene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudssonene. Slik transportkjøring skal primært skje langs farled.
 
Dersom det ikke er en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre gjennom forbudsbeltet på gitte vilkår. Nærmere informasjon om aktuelle vilkår og begrensninger for adgang til transportkjøring finner du i forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende.