2013-07-09-3776f59b154ff1be2307eab5d34ff185d97509b5 Illustrasjonsbilde: Politiets kontroller viser at mange førere har drukket for mye..

MA mener promillegrensen bør være den samme på sjøen som på veien.

NTBinfo: Promillekjøring til sjøs er også i sommer blitt et problem. Politiets kontroller viser at mange småbåtførere har drukket for mye.

Derfor er det på tide å ta skikkelig tak i promillereglene for sjøen, mener MA – rusfri trafikk og livsstil. Det er naturlig å legge grensen på samme nivå som på veien, altså 0,2.

 - Farene på sjøen er i stor grad de samme som i veitrafikken. En promillegrense på 0,2 vil gjøre det klart at du ikke kan sette deg ved roret eller rattet etter å ha drukket alkohol. På sjøen, som i veitrafikken, er det uforenlig å drikke alkohol og kjøre, sier Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Promillegrense

Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på veien har mange likhetspunkter. De tre hovedårsakene i forbindelse med ulykker er fart, rus og manglende sikkerhetsutstyr (respektive sikkerhetsbelter og redningsvest), eller kombinasjoner av disse årsakene. Når det gjelder rus, er det nærmest sammenfall i at omtrent hver fjerde dødsulykke har rus som medvirkende årsak både på land og sjø. Større trafikk, mer krefter og større fartspotensial i kombinasjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige ulykker.

MA mener derfor at promillegrensen på veien og på sjøen må være den samme: 0,2.

Frihet fra fare
- En 0,2-grense vil være å oppfatte som en nulltoleranse, der det klare signalet må være at det er forbudt å drikke alkohol og kjøre båt eller bil, mener Becken.

 - Dagens promillegrense for småbåtførere er 0,8. Det betyr at man kan drikke nok til at det kan påvirke evnen til å kjøre. Det åpner også for at mange tøyer grensene og har vanskelig for å sette en stopp. Friheten på sjøen må være friheten til å ikke møte en båt med en ruset fører, sier Ann-Cathrin Becken i MA.

 ------------------------------------------

Om MA – rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 85 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. MA engasjerer seg også i spørsmålet om ruspåvirkning på sjøen. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført i alle nye kjøretøyer, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.