2013-07-29-b6d12c56b5fcf83e6210c2ed38a2d8f8fb5d893a Trond Ålvik har laget denne underholdende og lærerike quiz boken

Quiz – for båtfolk!

En underholdende Quiz bok med 800 spørsmål og svar om båt og livet på sjøen. En morsom måte å teste og utvide dine maritime kunnskaper på.

Vi kan anbefale denne ”lille” Quiz boken, som er nyttig og kan gi noen underholdene timer i familien eller blant venner, enten man er samlet for å mimre i mørke vinterkvelder eller vi slå i hel noen timer i båten.

Boken er delt inn i syv kapitler eller ”runder”. I de fleste rundene er spørsmålene ordnet etter stigende vanskelighetsgrad kalt Landkrabbe, Matros og Kaptein. Her finner du både enkle og vanskeligere spørsmål knyttet til kunnskaper som er viktige for å ferdes trygt på sjøen, men også spørsmål av mer generell båthistorisk og maritim natur.

Her er noen eksempler:
Utrykk vi bruker om å seile sikk-sakk opp mot vinden?

Hva heter den klokka vi bruker for navigasjon?

Betegnelse på gammelt kinesisk seilfartøy?

Skovlhjulet som pumper kjølevann inn i motoren?

Hva kalles den siden som vinden blåser opp mot?

Kva kalles en trapp ombord i en båt?

Uttrykk for blanding av salt- og ferskvann?

Hva kaller vi posisjonen en forlater når en er ute på sjøen?

Sjømannsuttrykk for tørre kjeks?

Hva heter det når sjøen faller på vei mot lavvann?

Det er Pegasus forlag som utgir boken