2013-08-07-8e25e30609d7781268218a0043417d6b7f97e093 Gode tips fra seHavnivå om høyde på kai

Hvor høy bør bryggen være?

seHavnivå.no gir deg de gode tipsene som viser metoden og hjelper deg å finne den ideelle høyden på bryggen din.

Den ideelle høyden for bryggen avhenger blant annet av størrelsen på båtene som skal fortøyes og om bryggen tåler å være under vann i perioder med ekstra høy vannstand. I tillegg er tidevannsforskjellene avgjørende.

Flere bruksområder
Oppskriften hos seHavnivå.no kan brukes ved all høydebestemmelse i strandsonen, også for eksempel til å finne ideell høyde for plassering av naust.

– Metoden vil ikke gi eksakte mål, da måtte man ha montert en vannstandsmåler på stedet, men for de fleste praktiske formål er resultatet godt nok, sier Tor Tørresen, leder av oseanografigruppa i Kartverkets sjødivisjon, til seHavnivå.no.

Han understreker at bølgehøyde vil komme i tillegg til målt vannstand, og man må derfor ta bølgehøyde med i betraktningen.

Bruk gjerne en brygge i nærheten som utgangspunkt for metoden vist hos seHavnivå.no. Hvis ikke kan du for eksempel bruke en stake eller en loddsnor for å måle avstanden fra havbunnen til vannoverflaten og til tenk høyde for bryggedekket.

Det er Kartverket som leverer tjenesten seHavnivå.no