2013-08-13-05d8a7b2aee300fc590aee2a1f0c57d48067eb46 Potensielle miljøproblemer..

Obligatorisk register for fritidsbåter?

Miljøvernmyndighetene la nettopp frem en ny afallsstrategi for de neste årene. Herunder vil de starte utredning av et obligatorisk register for fritidsbåter.

De mener behovet for en grundigere kartlegging av potensielle miljøproblemer også innbefatter fremtidig kassering av fritidsbåter.

I strategien sies det følgende:
Fram til i dag har fritidsbåter på avveie ikke utgjort et vesentlig miljøproblem, selv om det lokalt kan være områder hvor forsøpling fra kasserte fritidsbåter er merkbart. Det forventes imidlertid en økning i antall utrangerte fritidsbåter i årene som kommer.

Miljømyndighetene har liten oversikt over hvor mange båter som kasseres og som kommer til å bli kassert, og det er behov for en bedre oversikt. I dag finnes det et frivillig register (småbåtregisteret) hvor anslagsvis under 20 prosent av norske fritidsbåter (ca. 180 000 fritidsbåter) er registrert. Parallelt med utredning
av en egen returordning, vil miljøvernmyndighetene starte utredning av et obligatorisk register for fritids- båter. Dette vil gi nødvendig kunnskap om antall og hvilke typer fritidsbåter som finnes. Informasjon fra et obligatorisk småbåtregister vil også danne grunnlag for kartlegging av det framtidige miljøproblemet knyttet til kassering av fritidsbåter samt potensial for materialgjenvinning av eksempelvis plast og aluminium.

Dermed kan det se ut som vi får et register omsider som gir oss kunnskap på flere områder om antall fritidsbåter i Norge.
 

Hele afallsstrategien kan leses her