2013-08-19-0ab1e466a264d756f36d60b281ecd2355368a3a4 Illbilde fra Tangedal, Plastpest med både åpne og lukkete blærer (bakgrunn)

Plastpest på eldre båter er ikke mangel!

Båtadvokaten, NILS E. TANGEDAL har nettopp vunnet frem på alle punkter for sin klient (selger). -skjult plastpest er ikke mangel når selger var aktsomt uvitende.

Vi leser i dag på bloggen om Båtjuss og Båtliv, av NILS E. TANGEDAL, om plastpest. Tangedal forteller til Båtsans at han har hatt et utall av saker om plastpest opp gjennom tidene, og det har alltid vært vanskelig å få gehør for at «pest» er en «naturlig» utvikling i laminatet, gitt utgangs-tilstanden fra båten var ny (byggemetode, vanlige byggefeil osv). Så det var greit å få denne dommen, som på en meget elegant måte setter det hele på plass. Poenget er – selv om ikke det er direkte sagt i dommen – at plastpest etter hvert som en båt blir gammel, må ses på samme måte som råte i en trebåt.

Men samtidig er det viktig å være obs på at dommen gjelder skjult feil – både selger og kjøper var aktsomt uvitende. Det skal fortsatt ikke mye til før det er tatt et legitimt og bindende forbehold i avtale eller kommunikasjon for øvrig, eller før selgeren selv påtar seg risikoen for plastpest. Det mest fornuftige for enhver selger er å svare «vet ikke» på kjøpers spørsmål om plastpest. Med mindre man vet at det eksisterer på båten – da blir det viktig å få det frem.

Båtsans anbefaler å lese saken i sin helhet hos Tangedal.no