2013-09-16-dfc0e886234defabe2a83fe87ea945fb3b5ccc2e Bilde RS: Direktør Jon A.Lea og generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet har i dag skrevet under en avtale om nærmere samarbeid på beredskap og sjøsikkerhet.

DSB satser på frivilligheten!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB ) og Redningsselskapet (RS) har i dag signert en avtale om å samarbeide nærmere for å styrke beredskap og sjøsikkerhet i Norge.

I dagens pressemelding fra DSB og RS fremgår det at de er enige om at de har flere felles arbeids- og berøringspunkter. Samarbeidet skal komme samfunnet til gode gjennom et synlig samarbeid som ivaretar et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar.

Avtalen legger opp til at samarbeidet styrkes både sentralt og lokalt, og man ser for seg jevnlige møter på ledernivå.

- Vi ønsker oss en årlig konferanse hvor den profesjonelle delen av frivilligheten, og andre rednings- og beredskapsinstanser, kan sette seg ved samme bord for å dele erfaringer og finne løsninger som gjør det lettere å samhandle når hendelser eller katastrofer skjer. Redningsselskapet er en profesjonell organisasjon, og som i tillegg har mange frivillige, noe som gir dem en særstilling i beredskapsarbeidet vi legger opp til i fremtiden, sier direktør Jon A. Lea i DSB.

- At DSB nå kommer frem til konkrete praktiske forslag til hvordan de kan bruke vår beredskapskapasitet er like viktig som konferanser. Vi har for eksempel stor kapasitet til å bistå lokale brannkorps kysten rundt med slukking siden de fleste av våre skøyter er dimensjonert og trenet for nettopp slike oppdrag, sier Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Her er noen av de arenaer partene ser for seg at det er naturlig med et styrket samarbeid:

- øvingsforum

- redningsforum

- RITS-forum

- konferanser

- nødnett

- råd, utvalg og referansegrupper

- dialogmøter på relevante områder og nivåer

Les mer hos RS