2013-10-07-7a4bf0db57bf8dd91af073c49000b59a8da3eedd Åge Wee i Wee-Marine

Bryggemangel holder tusener utenfor båtlivet!

I en landsdekkende spørreundersøkelse gjennomført av InFact svarer hele 20 prosent at de vil kjøpe båt dersom de får tilgang til båtplass. Blant tidligere båteiere svarer hver femte at de solgte båten sin nettopp på grunn av båtplassutfordringer.

Spørsmålene i undersøkelsen, som inngår i InFacts periodiske undersøkelse for Norboat, viser at behovet for båtplass fortsatt er stort. I så fall er dette en utfordring som ikke bare rammer potensielle båteiere, men også båtbransjen og lokale interesser, sier daglig leder i bryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee.

– Skal man få flere til å ta del i båtlivet må man også legge til rette for at man kan eie og bruke båten, og i så måte er en båtplass helt essensielt for mange. Å tilrettelegge for flere og bedre fritidsbåthavner er nøkkelen for å sikre både økt maritimt engasjement og lokalt næringsliv, sier Åge Wee.

Ny regjering kan endre regelverk

Blant de spurte i undersøkelsen som har solgt sin båt i løpet av de tre siste årene, svarer 20 prosent at de solgte grunnet ”Ingen tilgang til båtplass”. Blant respondentene som aldri har eid båt, svarer også 20 prosent at tilgang på båtplass er det som skal til for at de kjøper seg båt.

– Delvis innstramming av 100 meters beltet har skapt utfordringer med tanke på lokale småbåthavner flere steder i landet. Vi ser ikke helt hvordan tilrettelegging av kompakte og fornuftige bryggeanlegg kan være dårlig forvaltning av kystnære landområder. Både båtfolket og den maritime bransjen vil ha glede av det dersom en ny regjering ser på dette regelverket med nye øyne, avslutter daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee i dagens pressemelding.