2013-10-08-9e45d8d7aeab236ce1590e6ef0e8f3866e9207ea Foto:Ernst Larsen/Redningsselskapet, Rikke Lind har fått gode nyheter fra den nye regjeringen

Positivt for Redningsselskapet!

Redningsselskapet skal styrkes i følge regjeringserklæringen. Sammen med en bevisst økt satsing på frivilligheten og økte bevillinger, mener presidenten i selskapet at det nå er skapt tryggere rammer.

Generalsekretær Rikke Lind er glad for at den  nye regjeringen legger vekt på å styrke sikkerheten og beredskapen mot ulykker til sjøs ved å styrke Redningsselskapet.

-Vi stiller godt forberedt til å ta et løft for å sikre kysten en bedre beredskap. Vårt mål er å sikre at alle sør for Troms skal få hjelp innen en time om de behøver oss. Dette arbeidet har vi allerede påbegynt, og skal være gjennomført innen utgangen av 2015. At den nye regjeringen lover å satse på oss gjennom et eget punkt i erklæringen forplikter. Vi skal innfri, sier generalsekretær Rikke Lind I Redningsselskapet.

Den nye regjeringen ønsker å satse på frivilligheten gjennom større involvering i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. Nødnett er nevnt spesielt, men også en generell styrking av aktørene i beredskapssektoren, og at private selskaper og ideelle organisasjoner skal trekkes inn i planlegging og øvelser.

I dokumentet heter det også at frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag.

-Dette er en stor seier for vårt langsiktige arbeid for å trygge kysten vår. Med 122 års praksis i å redde liv, berge verdier og sikre kystmiljøet, er regjeringserklæringen som nå er lagt frem, et meget godt fundament for vår videre offensiv, sier president i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby, i dagens pressemelding.