2013-10-14-dcc5b60b970a9629e1b270dd231eea6e58d66166 Per Erik Dalen fra NCE Maritime sto for avdukingen av HIBen ved Sandsøya. (Foto: Roger Njord Svinø/Kystverket)

Neste generasjon sjømerker avduket og tatt i bruk!

Kystverket har utviklet et nytt sjømerke, og videreutviklet et annet sjømerke, som etter hvert vil bli å finne langs hele kysten. De første merkene i ordinær bruk er nå satt ut ved Sandsøya i Møre og Romsdal, og ble høytidelig avduket 10. oktober.

De nye merkene er utviklet av Kystverket, og avdukingen stod administrerende direktør Per Erik Dalen ved Norwegian Center of Expertice (NCE) Maritime  for. I forbindelse med avdukingen roste han den innovative løsningen, og påpekte samtidig at dette også kan skape ringvirkninger for lokal industri – i produksjonen av denne typen sjømerker. Anbudene for de nye sjømerkene vil bli lagt ut på Doffin.

Senter for fareld, fyr og merker (FFM) i Kystverket opplyser at det allerede er internasjonal interesse for de nye sjømerkene, og at interessen generelt er stor for hvordan kystnasjonen Norge løser de utfordringene som er knyttet til sikker og hensiktsmessig merking av farledene.

Mange hensyn
Betegnelsen som brukes på det nye sjømerket er Mini-HIB, (HIB står for hurtigbåtmerke med indirekte belysning), og er et direkte resultat av et initiativ fra farledsplanlegger Edgar Ådnanes i Kystverket Vest.
Det nye merket har fått ny fasong, og er laget i lettere komposittmateriale. Fasongen er mer kjegleformet, og er mindre enn en vanlig HIB. Den kan derfor brukes i trangere farvann enn dagens merker.
Det nye merket krever betydelig mindre vedlikehold, og er mye mer fleksibel enn de eksisterende merkene. Det er forventet at disse merkene vil kunne stå i opptil ti år uten tilsyn.

Les saken i sin helhet hos kystverket.no