2013-10-17-80735e6dd1f6ab87a627013989c2801f1d84f047 Arkivbilde fra åpning av Båter i sjøen 2013. Tidligere Næringsminister Trond Giske åpnet båtmessen, og Erlend Prytz til høyree

HK-avgiften!

Båtsans har spurt Norboat om hva deres reaksjon er på økning av HK-avgiften og hva det betyr for en presset båtbransje. Eventuelt, hva kan den nye regjeringen gjøre for å bidra?

Vi er skuffet over at fjerning av HK-avgiften ikke er tatt med. Dette er en særnorsk avgift som både Høyre og FrP har sagt at de vil fjerne, og derfor hadde vi absolutt forventet at den ble omtalt, sier Erlend Prytz 
Adm. Direktør hos
 NORBOAT.
 
Undersøkelser viser at opptil halvparten av befolkningen bruker båt i løpet av en sesong. Mange nordmenn bor på øyer, og mange hytter har ikke veiforbindelser. Derfor bør det tilrettelegges mye bedre for båter enn i dag,
 
Kjøper du en lavt motorisert bil, kan det hende den går litt saktere i oppoverbakke. Men på båter er motor en del av styreegenskapene. En båt som er for lavt motorisert, kan få dårligere manøvrering
 
Miljøgevinsten er stor, båtmoterer er blitt svært mye mer miljøvennlige bare i løpet av de siste 5-10 årene.  Både utslipp og støy er betydelig redusert senere årene,
 
For å oppsummere det litt:
 

 • Å redusere utslippene av miljøfarlige avgasser i miljøet.
  Nye miljøvennlige motorer er betydelig mer miljøvennlige enn eldre.
  NBF regner med at gjennomsnittsmotoren i båtparken i Norge er over 20 år gammel. Det vil derfor være en stor miljøgevinst ved å bytte ut gamle motorer.
   
 • Redusere støyen i kystsonen.
  -Nye motorer støyer vesentlig mindre enn eldre.

Sikkerheten til sjøs blir redusert som følge av hk-avgiften

 • Mange utsetter kjøp av ny motor pga avgiften.
  -Gamle motorer blir utslitte, hvilket fører til større sjanse for motorhavari.
  -Båter blir kjøpt med for lav motoreffekt pga. hk-avgiften. Dette fører til lavere sikkerhet  fordi manøvreringsegenskapene blir dårlige med for lav motorkraft.
  -HK-avgiften fører også til en ”snik-marinisering” av andre motorer, noe som også medfører miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser.
   
 • Smugling og grensehandel øker pga. hk-avgiften
  -HK-avgiften fører til smugling av båtmotorer fordi hk-avgiften er en særnorsk avgift.
  -Dette svekker norsk båtbransje ytterligere i tillegg til problemene som resultat av høy norsk kronekurs og kostnadsnivå.
   
 • Vi tror det samfunnsøkonomiske resultatet av hk-avgiften er negativ
  -Importørene gjør svært meget merarbeid for å sørge for nødvendig dokumentasjon, kontroll, reklamasjoner, 
annonseringer, mv.  
   

Så da får vi håpe at den nye regjeringen i løpet av sin periode kan få gjort noe mer positivt for en bransje som har et ulikt konkurranse grunnlag enn sine naboland.