2013-11-04-c7879de627928c658be659e9a72f69782958e342 Ulikt hvordan båteiere vil kvitte seg med en gammel båt. 3,2 prosent sa at de ville senket den, heldigvis ønsket flest vrakpant.

Vrakpant mest populært!

En undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av båtbransjeforbundet Norboat om hvordan man skal kvitte seg med en gammel båt, viser at over 23 % av unge båtbrukere ser på brenning som den mest naturlige måten. Et overraskende resultat.

Når norske båteiere og båtbrukere blir stilt spørsmålet ”hvordan ville du kvittet deg med en gammel båt?”, svarer 3,2 prosent at de ville senket den, 1,6 prosent at de ville gravd den ned, mens 7,3 prosent sier at de ville satt fyr på sin egen båt. Et overveldende flertall, 65,5 prosent, svarer at de ville levert båten på avfallstasjon, ifølge undersøkelsen til Norboat. Norboat foreslår nå å bytte ut HK-avgiften med en vrakpant for å sikre en miljøvennlig utrangering av fritidsbåter.
 
Hver fjerde ungdom vil brenne båten
Det mest interessante med denne undersøkelsen er innstillingen til yngre båtbrukere, mener administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz. Undersøkelsen gjennomført av InFact viser nemlig at båtfolk mellom 18 og 29 år utgjør gruppen som er aller mest interessert i å kvitte seg med båten på egenhånd: Nærmere fire prosent i denne gruppen ville gravd båten ned, mens den samme andelen ville senket den. Men mest populært er det å bruke tennvæske og fyrstikker.
 
– At over 23 prosent av yngre båtfolk – som man i utgangspunktet trodde ville ha en mer miljøvennlig innstilling – sier de velger å brenne båten, kommer mildt sagt som en overraskelse. En plastbåt inneholder en del giftstoffer som frigis i flammene, noe folk skal ha klart for seg før de fyrer opp en båt, forteller Erlend Prytz. Nå mener han at svarene fra undersøkelsen bør sette fart på utformingen av en ny ordning for utrangering av fritidsbåter.

– Dersom vi skal få orden på utfordringene med dumping av gamle båter må vi ha et system og et regelverk som både fungerer i praksis og som respekteres av båteierne, sier Prytz.
 
Vrakpant mest populært
På spørsmålet om hvilken ordning som er den beste for å bli kvitt gamle fritidsbåter, svarer hele 69,7 prosent at de ønsker en vrakpant på båt. 7,5 prosent vil at båteier selv skal betale for deponering, mens de resterende vil vrake båten privat. 
 
– Undersøkelsen viser at det er et overveldende flertall for å innføre vrakpant på gamle båter. Dette er et syn Norboat støtter, ikke minst fordi vi vet vrakpant fungerer godt i andre sammenhenger, så som med gamle personbiler. Etter vårt syn hadde det vært hensiktsmessig å droppe HK-avgiften samtidig som det innføres både vrakpant på båt og et obligatorisk, offentlig register. Nå håper vi at den nye regjeringen kan komme på banen og få fremmet et regelverk som hindrer unødvendig miljøskade og som både båtbransjen og båtfolket kan leve med, avslutter administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz i dagens pressemelding.