2013-11-06-d938514109bc58356f8707720a3d500b093f396e Mer øvelse og god båtbruk hjelper på å minske skader melder Atlantica i dag. B

Båtåret 2013, - langt bedre enn sitt rykte!

Et flott år for båtfolket med betydelig flere båter på sjøen har gitt markert nedgang i skader melder båtforsikringsselskapet Atlantica.

Jo mer man bruker båten, dess færre forsikringsskader oppstår, er budskapet.

- Året er ikke omme ennå, men vi kan likevel trekke konklusjonen om at året 2013 har vært et flott år for både båtfolk og forsikringsselskap, sier Jan Helge Grimseid som er leder av forsikringsselskapet Atlantica i Norge.

Hovedsesongen, sommeren i år, i motsetning til de fire foregående sesonger, har vært fantastisk fin, særlig på Østlandet.  Dette har resultert i markert mer bruk av folks båter enn det vi de siste årene er blitt vant med. Vi registrerer også mange nye båtbrukere på sjøen i år, en økning som også bekreftes av båtbransjen som nå er i ferd med å svinge seg opp fra tidligere bunnår.

- På tross av betydelig økt båttrafikk registrerer vi ingen økning i skadeantall i forhold til tidligere år! Den fine sesongen har resultert i at det blir færre forsikringsskader jo mer man bruker båten, fortsetter Jan Helge Grimseid meget fornøyd.

Den største relative nedgangen i skader ser man hos seilbåtfolket, men også gruppene innenbords og utenbords motorbåter har skadenedgang. Fremdeles er det imidlertid enkelte som ikke forsikrer båtene sine, og fremdeles er det også enkelte som gjør navigasjonsfeil som burde vært enkle å unngå, - og som båteiere
ikke liker å snakke for mye om. Og fortsatt stjeles det båter og påhengsmotorer som særlig merkes på skadestatistikken i distrikter der ofte utenlandske bander har operert. I tillegg til ansvaret du har som båteier og båtfører, er det nettopp av slike grunner du absolutt bør ha båtforsikringen din i orden.

- Skadenedgangen skyldes mange faktorer.  Tekniske hjelpemidler som stadig blir mer vanlig, er faktisk hjelpemidler. Mer øvelse og god båtbruk hjelper betraktelig, og vi er ubeskjedne nok til også å hevde at alle de forebyggende rådene mot skader på sjøen vi gir våre kunder, hjelper og er med å skape båtglede og trygghet på sjøen, sier Grimseid.

Mange har nå fått båtene sine på land for vinteropplag, mens andre ønsker fortsatt å ha båten liggende på sjøen for fin båtglede også gjennom vinteren. I begge tilfellene er det enkelte forhold du som båteier må ha orden på:

Ekstra viktig om båtbruk om vinteren:
        -    Sjekk at forsikringen gjelder også for bruk på sjøen om vinteren
        -    Skader etter sammenstøt med is, dekkes ofte ikke
        -    Bunnventiler stenges når båten ikke er i bruk
    
Viktig om vinteropplag på land:

        -    Koble fra batterier
        -    Steng og koble fra gass
        -    Hindre vanninntrenging fra dekk og kalesjer
        -    Vinterkonserver motor