2013-11-07-28a2e09cb76b2de8ca53d45eeb7678e38834c762 Oversiktelig dashbord. Når du starter båten tennes alle skjermene samtidig , som i en bil

Nytt Glass Cockpit System!

Vovlvo Penta og Garmin forenkler førermiljøet til et mer brukervennlig, intuitivt og ergonomisk system. Så enkelt og logisk som det skal være.

Det nye Glass Cockpit systemet gir en forbedret oversikt samt kontroll, over både motor og navigasjon på ett sted.  Den er lett å håndtere, med ”pinch -to –zoom” skjermer som gir deg umiddelbar kontroll. Seks skjermer i to versjoner er tilgjengelige i de forskjellige størrelsee fra 8-19 ".

Et blikk, en touch. et system
Når du starter båten tennes alle skjermene samtidig, som i en bil.  Alle innstillinger som du styrer, inkludert instrument dimming, utføres samtidig ved roret og på flybridgen. Med Glass Cockpit system får du en vanlig, ergonomisk design - og et grensesnitt - for hele dashbordet, med trykknapper på kontrollene og touch - knapper på skjermene.

Auto veiledning
Denne unike funksjonen søker gjennom alle relevante diagrammer for å opprette en rute du kan følge – for å unngå grunt vann, bøyer eller andre hindringer. Se Video fra Volvo PentaDAME Award nominated.
Med dette systemet er Volvo Penta nominert til den prestisjetunge DAME prisen