2014-01-07-3e64ec7f981f092e40b5d2600bec4ca7ec5718ab Kartverktet HAVNEKART: Utsnitt av sjøkart nr. 479 Florø havn som ble utgitt som "ny utgave" i november 2013

Ny utgave av sjøkart nr. 479 Florø havn!

En ny utgave av sjøkart nr. 479 Florø havn erstatter tidligere utgave fra 1971. Kartet er fullstendig nymålt. Det gamle havnekartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket.

Kartverket har på sine hjemmesider opplysning om nytt skjøkart rundt Florø havn. Den nye utgaven av havnekart nummer 479 ble trykt 29. november 2013 i et opplag på 300 stykk.

Endringer i denne utgaven:
Kartet er fullmålt med moderne arealdekkende målinger.
Kartet inneholder nye ting som ikke tidligere er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være ny informasjon om dybdeforhold, nye kaier, moloer etc.
Nå inneholder kartet dybdekurver på 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 meter, og videre hver 100. meter.
Kartet har endret gradnett/datum til  WGS84.
Navneverket er hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).
Kartet har fått QR-kode for sjekk av oppdateringer. Denne viser til gjeldende Efs for kartet.
Fargen på områder med tørrfall er endret fra grå til grønn.
Dybdearealer på 0,5–5 meter og 5–10 meter vises med to ulike blåfarger.
Kartet er oppdatert med hensyn på alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykt, kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Les endringen i sin helhet hos kartverket