2014-01-13-77ef692c9a40c039946b12b6658b1c9f042598fe Etne betong er kjent for sine solide betongflytebrygger og bølgedempere. Er lagd for å vare i generasjoner...

Vokser og etablerer søsterselskap!

Etne Betong AS har vært gjennom en periode med sterk vekst, og har i løpet av de siste tre årene doblet sin omsetning og posisjonert seg som Norges største produsent av betongflytebrygger. Nå spisses satsingen mot bryggemarkedet, og søsterselskapet Etnebrygga AS er etablert.

I 2013 leverte Etne Betong 225 betongflytebrygger fra fabrikk. Bryggene ble levert til kunder langs hele Norges kyst, fra Mehamn i nord til Fredrikstad i sør.

–For å satse enda sterkere på produksjon og salg av betongflytebrygger, har vi nå samlet all vår bryggevirksomhet i Etnebrygga AS. Leveranse av ferdigbetong og forskalingstjenester fortsetter som før i Etne Betong AS. Det sier daglig leder i Etne Betong og Etnebrygga, Erik Gravelseter.

Salgssjef i Etnebrygga, Odd-Steffen Garvik, sier at etableringen av det nye selskapet ikke vil føre til større endringer for kunder og samarbeidspartnere.

–Vi er samme organisasjon, men håper med dette å kunne bli enda mer dedikerte mot bryggemarkedet, sier Garvik.

Etnebrygga leverer alt fra små landstedsbrygger til store marinaanlegg, og er også produsent for Telebryggen og Vik Ørsta.

–Veksten vi har hatt gjennom flere år ser ut til å fortsette, og salget for 2014 er godt i gang. Vi har allerede en god ordrereserve for 2014, og vi tror at også dette kan bli et godt år, sier Erik Gravelseter.

Etne Betong startet opp i 1982 med betongblandeverk, og har produsert brygger helt siden 1984. I 2004 stod en ny, moderne produksjonshall ferdig, og all bryggeproduksjon ble flyttet innendørs. Etter en utvidelse i 2010 har Etne Betong, nå Etnebrygga, 1800 kvadratmeter produksjonshall.

Etnebryggen lager nye nettsider og mer info vil bli lagt ut der etterhvert, de har også  en facebook siden hvor man kan følge med,  opplyser produsenten i dagens pressemelding.