2014-01-28-717d3af2bdec0de626a8266a3aabff0f5b516468 Søknadsfristen er 9. februar og aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2014

Ny tilskuddsordning for sjøvettaktiviteter!

Sjøfartsdirektoratet har etablert en ny tilskuddsordning, hvor frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge.

Sjøfartsdirektoratet har som målsetning å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:

• å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt
• økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere
• økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd
 
- Vi mener at denne tilskuddsordningen for frivillige foreninger vil initiere flere gode sjøvettaktiviteter rettet mot målgruppen barn og unge, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. – Med en økt geografisk spredning av sjøvettaktiviteter vil mange barn og unge lære sjøvett. Dette vil, sammen med årlige kampanjer rettet mot risikoområdene ved bruk av fritidsbåt, sette fokus på holdningsendringer hos fritidsbåtbrukere, sier Akselsen, på deres hjemmesider.

Retningslinjene og søknadskjema finner man på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider