2014-01-29-ecf790e55ddd276223f15c5c29f4c5287ccfdbd4 Fra venstre gruppeleder Petter Nilsen Würth; prosjektleder Erik Brauner, Norboat; adm. direktør Svein Oftedal, Würth; adm. direktør Erlend Prytz, Norboat og storkundeansvarlig Ole Petter Hansæl, Würth

Norboat og Würth fornyer samarbeidet!

Norboat har fornyet sin rammeavtale med Würth Norge. Etter sju år med gode erfaringer, går de to partene inn i en ny periode med samarbeid om forbruksmateriell, verktøy og kurs.

Norboat forteller at de representerer rundt 400 profesjonelle aktører i båtbransjen, og med avtalen til Würth ønsker de å sikrer at alt fra båtbyggere til marinaer og verksteder får det de trenger av forbruksmateriell og verktøy.

– For oss er det viktig med en trygg leverandør som kan levere varer raskt, effektivt og til riktig tid og riktig pris. Det får vi hos Würth, sier adm. direktør Erlend Prytz i Norboat, i dagens pressemelding.

Båtbransjen har det hektisk hele året, og i sommersesongen er det nærmest ekstremt hektisk. En båteier som har hatt et uhell med båten, vil ha hjelp umiddelbart. Da er logistikk og leveringsdyktighet helt avgjørende.

Norboat arbeider aktivt med kompetanseoppbygging hos medlemmene, har utvidet sin kursavdeling og tilbyr en rekke kurs. Som del av avtalen legges mange av kursene til Würths kompetansesenter.

Prosjektleder Erik Brauner hos Norboat forteller at kursene styres av Norboat og organisasjonens medlemmer og gjennomføres av Norboat og Würth i fellesskap. Det er kostnadseffektivt og faglig svært bra. Brauner er opptatt av at kursene bidrar til at vi får så gode båtmekanikere som mulig, slik at båtkundene får et godt og sikkert båtliv.

Samarbeidet om kurs har foregått siden 2005, og gruppeleder Petter Nilsen hos Würth forteller at det dreier seg om ti, tolv kurs og 30 til 35 kursdager i året.

Kursene dreier seg om alt fra grunnleggende elektro til systemforståelse og avansert feilsøking. Kompetansesenteret har alt nødvendig utstyr for kjøring av båtmotorer.

Avtalen med Würth har en ramme på 7 – 8 mill. kroner i året. Storkundeansvarlig Ole Petter Hansæl hos Würth konstaterer fornøyd at i et båtmarked som har falt med rundt 50 prosent, har det hele tiden vært vekst i samarbeidet mellom Norboat og Würth. Veksten i handelen som er dekket av avtalen, vokste med 11 prosent fra 2012 til 2013.