2014-01-30-34334828f2257b82781fb4fbc833b38e19c84afb Foto Gjensidige: Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige, oppfordrer båteiere til å passe mer på båtene sine og gjerne naboen sin også.

Mange båter til bunns på Vestlandet!

Det er kaldt og det er vinter. Likevel ligger mange båter fremdeles trygt fortøyd ved kai. Det er i hvert fall det båteiere ønsker å tro…

- De fleste fritidsbåter på markedet i dag er selvlensende. Denne vinteren har vært preget av ekstremt mye dårlig vær og det kan fort gå ut over båteierne, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige i dagens pressemelding. Mange tror at det å investere i en selvlensende båt er en garanti for at båten ikke vil synke. Slik er det ikke. For mange er selvlensende båter blitt en falsk trygghet, sier Voll.

Løv og skitt i kombinasjon med mye nedbør gjør at selvlensingen tettes, båten fylles med vann og faren for synking øker. I tillegg vil båter som ligger tungt i sjøen være ekstra utsatt for vær og vind, og i noen tilfeller kunne ta inn sjøvann som bidrar til større skade.

Vestlandet (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)
I 2013 ble det meldt 555 skader på båter på Vestlandet til Gjensidige med erstatningsutbetalinger på 29 millioner kroner. Dette er skader som skyldes ytre påvirkning (Synkeskader, kollisjoner og naturskader). I snitt koster disse skadene 52.000 kroner i dette området.

Is også farlig
Mange båter ligger ute hele året. Tidligere var folk flinkere til å se til sin egen og andres båter, fordi de viste at det var en risiko for at båten kunne ta inn mye vann. I tillegg kan snø og is bidra til å tette igjen dreneringssystemet.

- Ligger båten ute over lengre tid uten tilsyn og får en skade som følge av dette, kan det i enkelte tilfeller få konsekvenser for forsikringsoppgjøret, forteller Voll.

Store verdier
- I følge Gjensidige sine tall er det åpne skjærgårdjeeper i prisklassen opp til 300.000 kroner som er mest utsatt for synking. Andre båter har gjerne overbygg eller kallesje, og er derfor bedre beskyttet, sier Voll. Båten kan som oftest reddes, men verre er det med motoren om den blir liggende for lenge under vann, sier han videre.

10 synkeskader i uken
Beregninger Gjensidige har gjort viser at synkeskader gjør skader for nærmere 50 millioner kroner i året. Totalt havner rundt 500 båter under vann hvert år og mer enn halvparten av disse er selvlensende. Ingen ting tyder på at tallet vil bli lavere i år.

Opp av sjøen
- Få båten på land. Det er ofte den beste medisinen for et godt båthold. Ligger båten ute gjennom hele vinteren er det viktig å se til båten ofte. Be gjerne andre om hjelp om du ikke selv har anledning, avslutter Arne Voll i Gjensidige.

FAKTA:
Selvlensende båter har et dreneringshull i skroget som i prinsippet skal tømme båten for vann. Ligger båten uten tilsyn, kan værforhold som vind, bølger, regn, snø og is bidra til det stikk motsatte. Nemmelig at vann renner inn og ikke ut.