2014-02-04-69a3492d90a2c927d47459484e15c6ad6ffcd3ac Utsnitt fra RS sin stasjonsplan i 2014

Stasjoneringsplanen i Vest

Redningsselskapet har nå vedtatt revidert stasjoneringsplan for redningsskøytene og det er nå klart at Redningsselskapet vil ha stasjon både i Florø og Måløy, og at beredskapstiden i Måløy vil være like omfattende som tidligere.

Stasjoneringsplanen har vært på en bred høring siden desember og er nå klar, forteller Redningsselskapet i en pressemelding.
– Vi er glade for at planen er vedtatt og mener at de tiltakene vi gjør er viktig for å øke beredskapen langs hele kysten, sier beredskapssjef i Redningsselskapet, Ronny Pedersen.

Det ligger en klar strategi bak stasjoneringen av redningsskøytene. Valgene er tatt i forhold til den totale beredskapen i område, fiskeriaktivitet, statistikk og geografi.

I Måløy har engasjementet rundt plasseringen av redningsskøyta vært særlig stort. Det er nå klart at Redningsselskapet vil ha stasjon både i Florø og Måløy, og at beredskapstiden i Måløy vil være like omfattende som tidligere. I tillegg vil stasjonen i Florø på sikt få bedre fasiliteter.

– Alt i alt er vi veldig godt fornøyd. Vi har fått til en løsning som vi tror vil gi oss minst like god beredskap som i dag. Og når vi etablerer et sjøredningskorps i Ålesund i løpet av året, vil vi også levere enda bedre beredskap i dette området, sier Pedersen.

For fritidsbåter i Vest kan det være grei å merke seg plasseringene, og resten av stasjonsplanen kan sees på Redningsselskapets hjemmeside