2011-02-14-766ef9b0da6912b3e7dd407a298480c1f7532918 Nye trender i båtmarkedet!

Nye trender i båtmarkedet.

De heteste trendene på motorbåtsiden innenfor årets sesong er lettere skrog, lavere drivstofforbruk og båter laget av aluminium. Melder Mats Erikson hos Sweboat - båtbranschens riksförbund i Sverige. Til Svenske Båtmässans nettside.

Til tross for den økonomiske krisen er interessen for et liv til havs fortsatt stor i Sverige. Båtsesongen har blitt forlenget. Båtfolk vil ha båten på sjøen helt til julebordstid. Videre aner de en forsiktig optimisme, med båtfolk er blitt mer bevisst om drivstofforbruk, miljøspørsmål og energieffektive motorer.

Som Eivind Amble også kommenterte i årets informasjonsavis for Dra til Sjøs.
Sitat: For båtindustrien er det verdt å følge med på hva som skjer innenfor kommersiell sjøtransport. IMO (FNs organisasjon for sikkerhet og miljøbeskyttelse knyttet til skip og skipsfart) har stor fokus på energieffektivitet. Som en parallell til IMOs arbeid ymtes det fra EU-systemet at det kan være aktuelt med en ”effektivitetsindeks” også for fritidsbåter.

Her er broderfolket kommet langt – Svensk Marineteknisk Forum (SMTF) har presentert første fase og andre fase av et utviklingsprosjekt som har som mål å komme fram til et miljødeklarasjons for fritidsbåter.

Planen er å bedømme en båt’s ”miljøgodhet” etter fem nivåer, illustrert i en fargeskala.
Mørk grønn symboliserer det beste valget mens rød indikerer ”uakseptable” egenskaper.

Fase III er planlgat gjennomført i første kvartalet  2011.
Under denne perioden kommer systemet og regelverket til å utsettes for massive tester av arbeidsgruppen slik at de er sikker på at alle funksjoner fungerer som planlagt, og at regelverket har fått rett struktur innen de under Fase IV slepper inn øvrige intressenter.

Svenska båtmässan melder om ca 1000 flere besøkende enn i fjor, og godt salg.

Når sommeren starter i februar for en del av oss, er det med optimisme det skal gjøres nye erfaringer for trender og utsikter.  Dra til sjøs mot positiv fremtid...