Fortvilte båteiere!

Tyveri av båt og løsøre i båt må settes på dagsorden, kom det fra en fortvilt båteier. Han fulgte etter en synder om natten, og fant en etterlatt jolle full av tyvegods.

Rett utenfor stuevinduet, var han vitne til at tyvene kom i en liten hvit båt (pioner), full i tyvegods. En utenlandsk registrert (fremmedarbeidere) varebil sto parkert og tre menn tok tyvegodset fra båten og inn i varebilen. Deretter bar det ut på ”raid” igjen.  Båteier ringte umiddelbart til politiet, som sa de skulle komme, men nei. Etter en time ringte båteier og en nabo igjen og spurte hvor de ble utav? Politiet kunne da bekrefte at de ikke hadde anledning til å komme, de hadde andre prioriteringer på tidspunktet.

Båteier, tar kontakt med oss og i ren fortvilelse. Er det bare fritt frem, spør han? Hva skal vi gjøre? Det er ikke første gang dette skjer, båteier har selv blitt frastjålet en motor, og har sett seg lei på dette.  Det hjelper ikke å få det tilbake på forsikringen, sier båteier. ”Egenandelen er gjerne så høy, og verdien mindre, så vi står igjen og må bære tapet”.

Nabolaget det dreier seg om, er Solheimsviken, ved Damsgårdssundet i Bergen. Boligblokken ligger like ved bryggen, hvor båteier har båten sin. Her er han medlem i Kroneviken båtlag, som har opplevd en ”tragisk” vinter, angående tyveri.  I går hadde de et fellesmøte og har innført følgende raske tiltak for Kroneviken båtlag (Som er en interesse organisasjon i påvente av etablering av et sameie):
- Etablerer vaktløsning med bruk av vaktselskap
- Får på plass video overvåkning og på sikt bedre lys på kaien
- Sameiet blir etablert så raskt som mulig. I dag er det BOB som eier anlegget de disponerer
- På sikt kommer nye porter
 
Videre ble det satt fokus på at båteiere har egne «alarm» innretninger, samt et annet viktig punkt, er samarbeid med andre båtlag. Det vil bil tatt opp når sameiet er etablert, forteller båteier. 

Etter en liten telefon til Motorbåtforeningen Neptun, som ligger litt lengre inne, får vi også et hjertesukk fra Formannen i foreningen, Odd H. Eide. Han forteller at fra sommeren 2013 og frem til desember hadde de 6 registrerte forhold, men fra 15. desember og frem til i dag, har de 28 registrerte forhold. Men det er ikke organisert tyveri, vi ligger i et ”belastet” område og etter at Bergen kommune har fjernet plankegjerdet vårt som var 2,60 og erstattet de med et 2 meter høyt gjerde med full innsikt, er båtforeningen vår blitt rene ”honningkrukken”, for de kriminelle.

For å få bukt med problemet har de i tillegg til videoovervåkning leid inn Securitas for å gå vakter. Tidligere var det medlemmene som gikk vakter på dugnad, samt videoovervåkning.  På kameraet kan alle medlemmene følge med på websiden til Båtforeningen, 24 timer i døgnet. Vi har faktisk 250 personer som kan følge all bevegelse og se hvem som tar seg inn på området. Vår erfaring og oppfordring til båteierne er å ha minst mulig verdisaker liggende i båten, samt installere alarm. Når en sirene med høy desibel går av, stikker som regel tyven.

Hva gjør politiet, spør vi? Nei, det er ikke så mye de kan gjøre, stort sett henlegger de sakene, men det er uansett svært viktig å anmelde alle forhold.

Vi har også vært i kontakt med politiet, som til enhver tid må prioritere. Men de er veldig opptatt av at alle forhold må anmeldes. Selv den minste ting ønsker de å få vite om. Din hjelp er viktig for Politiet. Hvis du observerer et tyveri av gjenstander som tilhører andre er det ikke sikkert at du får vite om videre aktivitet fra politiet. Men de følger opp og varsler eier direkte hvis han lar seg spore. 

I tilfellet med avbildet pioner, var båten stjålet i Gravdal for 1 mnd siden. Men da sto da det en Tohatsu på den. Mercuryen vet de ikke hvor er stjålet, men den var en 2013 modell. Mercuryen er nå hentet av politiet og er på hittegodset. Eieren av pioneren ble varslet, og han kom for å hente båten, forteller sikre kilder til Båtsans.

Politiet har egne tipssider med råd til båtfolk hvordan de kan sikre seg, og de samarbeider på tvers av distriktene. Som regel kan det være vanskelig med mobile vinningskriminelle i byene, for her er det mer vanlig med utenlandsk registrert varebiler. Kommer du derimot ut i diskriktene blir de mer synlig.

Uansett kan vi konkludere med at det er viktig å bry seg, samarbeide og gjøre folk oppmerksom på hva som skjer.