2014-03-05-a81aacd4630800a3d690db30876250c2e9cc4187 Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen.

Den norske los – gratis til nedlasting!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som Kartverket er underlagt, har vedtatt at publikasjonen Den norske los skal bli gratis. Dette er også til stor nytte for fritidsflåten.

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Bøkene gir informasjon ut over det kartet kan gi. Trykte utgaver av bøkene kan kjøpes til redusert pris gjennom Kartverkets forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Veiviseren til sjøs
Den norske los består av åtte bøker. Første bok i serien gir generelle opplysninger av betydning for sjøfarende, og brukes som et supplement til de øvrige bindene. De sju andre bøkene beskriver hver sin del av norskekysten og kysten rundt Svalbard og Jan Mayen.
Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Dette er spørsmål Den norske los gir svar på.

Lovfestet bok
For registreringspliktige skip er det lovfestet at publikasjonen skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av bøkene, da de er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon. Pdf-versjoner av bøkene kan lastes ned herfra