2014-03-13-e3a6a7825515b3004a8aec3b8126f5454a332ce9 Foto: Fredrik Ulvik/KNBF Bilde: Generalsekretær Reidar Kjelsrud og Generalsekretær Rikke Lind undertegner avtalen på Sjøen for alle.

Samarbeid om sjøsikkerhet!

Kongelig Norsk Båtforbund har undertegnet en ny samarbeidsavtale med Redningsselskapet. Målet er å verve flest mulig av KNBF´s medlemmer til RS.

KNBF  er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for alle kategorier fritidsbrukere og har i dag ca. 35 000 medlemmer. Medlemmene er fordelt på 240 båtforeninger, samt personlige medlemmer. Ca halvparten av dagens medlemmer i KNBF er medlemmer og nå er deres mål at den siste halvparten skal melde seg inn også, sier Generalsekretær Reidar Kjelsrud, i en pressemelding.

Avtalen er et overordnet rammeverk for samarbeid om sjøsikkerhet på alle nivå, både sentralt, regionalt og lokalt. Våre medlemmer og deres familier er helt avhengige av den servicen og sikkerheten som Redningsselskapet leverer til fritidsbåtfolket. Ved at RS får flere medlemmer styrkes stabilitet og forutsigbarhet i Redningsselskapets drift. Vi håper denne avtalen kan bidra til dette. KNBFs medlemmer som ikke er medlem i RS, vil før sommeren motta et godt tilbud på medlemskap i Redningsselskapet som vi håper mange vil benytte, sier Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.