2014-03-13-ca97ac24a05a65ca0fb6181a23b1d1920dc650aa Frivillig registrering av båter kan bli historie.

Norboat i bresjen for obligatorisk båtregister!

InFact har gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse på vegne av båtbransjeforbundet Norboat, om ønske for obligatorisk offentlig båtregister. Ifølge undersøkelsen er et stort flertall for.

Norboat offentliggjorde idag tall for deres undersøkelse vedrørende frivillig / obligatorisk båtregister:

Behovet for og driften av et båtregister i Norge har vært tema for en stadig tilbakevendende debatt de siste årene. Siden 1. mars 2005 har det såkalte Småbåtregisteret vært drevet på frivillig og privat basis av Redningsselskapet, og har i dag i overkant av 160 000 registrerte båter. Fordelene med et register for fritidsbåter er mange, blant annet å kunne finne og identifisere stjålne eller tapte båter, gi sikrere omsetning av brukte båter og gjøre forsikringssaker og ulykkesetterforskning lettere.
 
Vil ha obligatorisk register
Men ønsket om frivillig registrering virker nå til å ha gått ut på dato. InFact har på vegne av båtbransjeforbundet Norboat spurt nordmenn hva slags båtregister vi har behov for i Norge, og svaret er overraskende klart: Over 60 prosent av de spurte ønsker et obligatorisk fritidsbåtregister drevet av Staten. Sammen med de 4,9 prosentene som ønsker seg obligatorisk privat registrering av båter, utgjør majoriteten for obligatorisk registrering over 65 prosent. I snitt er det bare 7,7 prosent av befolkningen som ønsker et frivillig register, og 7,3 prosent mener at Norge ikke trenger noe register i det hele tatt. Et obligatorisk båtregister har flertall både blant de som bruker og de som ikke bruker båt.
 
– Det er liten tvil om at et båtregister er nyttig og at norske båteiere har behov for dette. Spørsmålet er bare hvordan dette skal drives, og Norboat deler her befolkningens syn på at et obligatorisk, offentlig båtregister er den beste løsningen fremover. Ikke bare vil dette gi bedre oppslutning og kontroll, men det vil også gi mulighet for ta pant i båter, sier administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend Prytz.
 
– En del av dagens utfordring er at et frivillig småbåtregister ikke samler nok medlemmer i fritidsbåtflåten. Av de rundt 845 000 båtene i Norge i dag er bare 160 000 registrert, og det er en beskjeden andel av totalen. Dette er grunnen til at Norboat nå går i bresjen for et obligatorisk og offentlig register, avslutter Erlend Prytz.