Sjøen for alle avsluttet, se oppsummering!

En oppsummering av messedagene gjør det nå klart at besøkstallene har gått merkbart ned i forhold til messen i fjor.

Norsk båtbransje melder om en betydelig økning i salget av båter og utstyr på årets Sjøen for alle, til tross for at besøkstallene er lavere enn i fjor.
– Årets messe ble en salgsmesse, mens småbarnsfamiliene holdt seg hjemme, sier administrerende direktør Erlend Prytz i båtbransjeforbundet Norboat.

Telenor Arena stengte dørene for årets båtmesse Sjøen for alle søndag kl. 18.00. Totalt har ca. 140 utstillere presentert sine maritime varer og tjenester i arenaen på Fornebu siden onsdag 12. mars.


Selv om antallet besøkende ikke er helt etter arrangøren Norboats forventning, er båtbransjen likevel godt fornøyd med årets messe. Flere av de største bransjeaktørene melder om vesentlig bedre salg enn i fjor, og da spesielt i markedet småbåter under 25 fot.

– Hvordan man oppsummerer årets messe er avhengig av ståsted. Båtprodusentene og importørene gir gode tilbakemeldinger og er godt fornøyde med salget, noe som selvsagt er viktig for utstillerne. Dette kan tyde på at våre positive kalkyler for utviklingen av båtsalget i 2014 er riktige, og at bransjen er i ferd med å få et løft, sier Prytz.

– På en annen side er vi selvsagt ikke fornøyde med at besøkstallet går ned. Årets messe ble en salgsmesse, mens småbarnsfamiliene og de mer opplevelsessøkende i større grad holdt seg hjemme. Dette må vi ta konsekvensen av, og framover må vi fokuserer mer på å gi de besøkende en ramsalt maritim opplevelse og et større utvalg av messeaktiviteter. Sjøen for alle skal være en opplevelse for alle, og da må vi tilrettelegge for dette I årene som kommer, avslutter Prytz i en pressemelding.