I dag starter «Lærdalsferden»!

Nøyaktig 200 år etter skal Bergen Kystlag gjenta denne reisen slik den er beskrevet i Fredrik Meltzers dagbok, i en kopi av vengebåten fra 1814, «Enigheden». Roturen foregår på nøyaktig samme tid som i 1814.

Bergen Kystlag markerer 200-årsjubileet for de fem delegatene fra Bergen sin reise til Lærdal og videre til Eidsvoll i 1814. «Lærdalsferden» – En historisk reise for Norges selvstendighet vil gå av stabelen 25.–28. mars 2014.

Programmet på avreisedagen starter ved Bradbenk-hopen fra kl. 10.45. Utstillingen «Sjøen er vår historie» åpner ombord i følgebåten «Fjord Vision» kl. 10.45. Selve avskjedsseremonien starter kl. 11.15, før båten legger ut med kurs for Lærdal kl. 11.45.

Følgebåten «Fjord Vision» vil følge med som losjiskip. Losjiskipet vil også medbringe en utstilling, «Sjøen er vår historie», som er en billedgjøring av sjøveien Bergen–Lærdal og en presentasjon av historiske båter og båttyper. Utstillingen er et samarbeid med Kystverket.

Reisen i 1814
25. mars 1814 satte de fem delegatene fra Bergen ut fra fløttmannsbryggen i Dreggen på sin reise til Eidsvoll i hoffagent Jansons store vengebåt – den såkalte «Eidsvollsbåten».

De fem Bergensrepresentantene var:

Fredrik Meltzer
Wilhelm Frimann Koren Christie
Jonas Rein
Jens Rolfsen
Peter Motzfeldt

Prosjektleder i Bergen Kystlag, Vilhelm Bjerknes,  forteller til VG TV at de har gode kunnskaper om reisen og hva de gjorde under ferden, for Fredrik Meltzer skrev dagbok fra turen.

Utdrag fra Fredrik Meltzer’s dagbok:
Reisen startet kl. 11.45 den 25. mars. Ankom Alversund for overnatting. Fortsatte den 26. var innom Skjerjehavn, fortsatte til Sygnefest for overnatting.
Den 27. ble de rodd til Kvamsøy (Balestrand) for overnatting. Videre dagen etter til Lærdal med stopp på Frønningen.
Ankom Lærdal den 28. mars kl 17.00.

Følget bestod for øvrig av en styremann, ti rorskarler og to tjenere. I tillegg til vengebåten fulgte to færinger (robåter) med delegatenes bagasje, med hver sine to roere.

På ferden i 2014 har de et mannskap på 11 personer, 10 roere og en styrmann. De har 3 lag som skal skifte på å ro.

Kommuner som anløpes underveis:

•    Bergen
•    Lindås
•    Radøy
•    Austrheim
•    Gulen
•    Balestrand
•    Lærdal

I forbindelse med ankomst til de ulike havnene, vil det være arrangementer for skoleklasser og andre interesserte inviteres ombord for formidling av grunnlovsjubileet.

Program for Lindås kommune og velkomst i Alversund.
Lunsj i Kielstraumen
Markering i Kvamsøy
Markering i Lærdal

Enigheten har en åpen gruppe på facebook, for dem som vil følge litt mer med
Mer info hos Bergen Kystlag