2014-03-27-707ff1e21a79217afc4bc681b777d97cdbb0bcf9 Mye bra å ta tak i for bransje, myndigheter og alle som er glad i sjølivet

Åpning av 1. Fritidsbåt- konferanse!

For første gang arrangerer Sjøfartsdirektoratet en nasjonal Fritidsbåtkonferanse i Haugesund, der målet er å bidra til bedre sikkerhet med fritidsbåter, gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring.

Sjøfartsdirektoratet med sjøfartsdirektør Olav Akselsen, åpnet dagen med et klart budskap: Tallet på omkomne i fritidsbåtulykker er for høyt. Det kan og må ned.

Båtene blir større og større og går fortere og fortere. Lommeboken er ofte større enn vettet og evnen til å kjøpe båt er gjerne større enn evnen til å føre båt, kommenterte Akselsen.

Dagen har bydd på mange interessante problemstillinger innen ulykker og ansvar, sikkerhet og holdningsskapende arbeid, kompetanse, samt avslutningsvis dag én, natur og miljø.

Sistemann på programmet i dag var Hans Olav Sandvoll, daglig leder i Ryfylke friluftsråd, som arbeider med et renere båtliv.

Fra siste taler må vi trekke frem det mest positive ”litt spøkefullt”, en betraktning om Båtlivet:

Båtlivet er i utgangspunktet ganske rent og miljøvennlig, hvis man sammenligner med andre:
-De største båtene er på størrelse med de minste hyttene
-Båtene tas hjem fra naturen etter bruk
-Lavt energiforbruk ved landligge
-Båtlivet krever få og rimelige tilrettelegginger
-Små utfordringer knyttet til samferdsel
-Produserer lite søppel


- men vi har likevel et forbedringspotensial.