2014-03-31-d7e4667cdfbbe43b83f0fe3afd0bbfb6204d4eae Paneldebatt, fra venstre sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Jane Erik Næss (KNSF), Hans Due (Båtmagasinet), Ole Henrik Nissen-Lie (Norsk maritimt forlag), Frode Pedersen (RS), Lars Göran Nyström (Transportstyrelsen i Sverige) og Thorvald Haaberg

Paneldebatten som avsluttet Fritidsbåtkonferansen!

I den avsluttende paneldebatten på Fritidsbåtkonferansen, ble rapporten om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, henter frem igjen. - Rapporten er altfor god til å bli liggende i en skuff, mente sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Rapporten konkluderer med at holdningsskapende arbeid er det viktigste for å øke sikkerheten til sjøs, noe de fleste er enig i. Derimot ble det litt diskusjon om påbud er rette veien å gå, noe som Redningsselskapet mener er det eneste riktige. Her mente Due i Båtmagasinet at vi må få tydeligere frem årsakene, til ulykkene. Han mente også at i henhold til hvor mange som ferdes på sjøen i løpet av året, er det forsvinnende få ulykker (selv om det alltid er for mye, når liv går tapt).

Thorvald Haarberg fra Bergen Båtskole ønsket obligatorisk praksis i båtførerprøvene. Du blir ingen god navigatør uten praksis, og her var de fleste i panelet enig. - Vi i Sjøfartsdirektoratet jobber ut fra hvordan vi skal påvirke holdningene best mulig, sa Akselsen, som også understreket hvor viktig det er at folk har tilstrekkelig kunnskap og vet hva de driver med ombord i fritidsbåter.

Rapporten som ble utarbeidet var etter ønske fra den forrige regjeringen og den nye regjeringen har allerede ytret at de ikke ønsker påbud. Hva de ulike regjeringene gjør og ikke gjør fritar ikke hver og en av oss for å ta ansvaret for vår egen sikkerhet, påpekte leder i Kongelig Norsk Seilforening, Jan-Erik Næss.

Gjennom to dager har det tette programmet fremhevet risiko og sikkerhetsarbeid, men heldigvis også båtglede, som Geir Søraker fra Norboat (Ertec), så flott formidlet gjennom sommerbilder fra båtturer med sin datter Emma.

Gjennomføringen av direktoratets første Fritidsbåtkonferanse kan konkluderes med å være en suksess og helt klart en konferanse som er kommet for å bli. Behovet for å ha et felles sted og et forum for diskusjon, var tydelig etterlengtet.