2014-04-01-47b9823c28ed60ae83e1a8c2694fcd48ddec6b0e Foto: Morten Brun/Kartverket. Sjøkart er ferskvare. Uansett hvilke navigasjonsprodukter du bruker i båten din – forsikre deg om at disse oppdateres regelmessig.

Kartverket vil gi fritidsflåten oppdaterte sjøkart!

Vi ønsker at fritidsbåtflåten skal ha tilgang på oppdaterte elektroniske sjøkart i samme kvalitet som profesjonell skipsfart har, sier Torstein Ådland i formidlingen i Kartverkets sjødivisjon.

Kartverket lanserer nå en ny nedlastingsportal for elektroniske kartdata til sine distributører som produserer sjøkart for fritidsflåten. Dette innebærer at alle kartprodusentene som abonnerer på kartdata fra Kartverket vil få tilgang på oppdaterte data døgnet rundt hele året.

Melder fra om feil
Det er digital revolusjon hva angår distribusjon og bruk av kart til navigasjon hos førere av fritidsbåter. I tiden etter smarttelefon og nettbrett har tilbydere av karttjenester rettet mot fritidsbåtflåten eksplodert. Dette har medført at stadig flere bruker kart når de er på sjøen, ikke bare kartplottere og papirkart, men også nettbrett og smarttelefoner.

– Kartverket mottar jevnlig tilbakemeldinger fra brukere om feil og mangler i våre sjøkart. I den senere tid har vi opplevd at en stadig større andel av tilbakemeldingene Kartverket får ikke omhandler våre kartprodukter, men elektroniske kartprodukter fra andre leverandører, sier Ådland.

Kartverket jobber for økt sjøsikkerhet. De ønsker at alle brukere av sjøkart, om det er våre offisielle kart eller kart fra andre leverandører, skal ha mest mulig oppdaterte kart.

– Gjennom tilbakemeldingene vi mottar fremgår det en tydelig forventning fra publikum at Kartverket har et ansvar for kartinnholdet hos de forskjellige tilbyderne. Kartverket er tydelige på at dette ikke er vårt ansvar. Vi skal være en leverandør av oppdaterte og korrekte geografiske data, forklarer Ådland.

Brukerne må stille krav

Ved å tilgjengeliggjøre den mest oppdaterte kartinformasjonen til produsentene av sjøkart vil Kartverket legge til rette for at alle skal få tilgang på de oppdateringene de trenger, så snart de er gjort tilgjengelig for produsentene.

– Nå er det opp til brukerne å stille krav til kartprodusentene. Det er viktig at båtførere kan bruke og bruker sjøkart når de navigerer til sjøs, og at kartene er oppdaterte. Det handler om sikkerhet for alle som ferdes på sjøen, sier Ådland.

Sjøkart er ferskvare
I 2013 ble 1533 nye grunner og 95 nye lykter meldt i Kartverkets publikasjon Etterretninger for sjøfarende (Efs). Hver fjortende dag blir sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg til andre midlertidige (T) og foreløpige (P) meddelelser vedrørende seilas i norske farvann.