2014-04-09-f1d6511e77d15dfcbf7f54ae28e98550ae814c92 Anita I. Malmedal i Sjøfartsdirektoratet viser til viktigheten av å sjekke om båten er registrert og på hvem før man kjøper

Viktig info om utvendig merking av fritidsbåt!

På Fritidsbåtkonferanse var flere emner berørt. Et av dem omhandlet registrering, pantsettelse og rettsvern, ved Anita I. Malmedal, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Emnet gjelder spesielt merking av ikke-registreringspliktige fartøy under 15 meter.

De fleste er i dag oppmerksom på at flere har registrert båtene sine i Skipsregisteret (NOR), hvor også fritidsbåter mellom 7-15 meter kan frivillig registreres . Dette er blant annet for å kunne pantsette båten i forbindelse med lån og garanti mot bank. Også flere importører og båtforhandlere registrer båtene i skipsregisteret.

Dette fikk store konsekvenser for enkelte kunder under den store Johs Lunde konkursen, da solgte båter ikke var overført til rettmessig eier, og bobestyrer påberopte eierskap til båtene. Et av problemene var at kunden faktisk ikke viste at båten de hadde kjøpt var registrert, for merking av båten var gjerne i motorrom eller andre steder man ikke ser umiddelbart. Kunder som var uvitende om Skipsregisteret, ante dermed fred og ingen fare, og sjekket heller ikke registeret om båten var registrert.

I 2010 kom det nye regler, som kanskje ikke alle har fått med seg. Regelen er at alle registrerte båter skal ha synlig registreringsmerke også utvendig (tidligere bare i motorrom eller andre innvendige steder i skroget.) Krav om utvendig merking trådte i kraft pr. 1. januar 2010.

Før januar 2010 var det kun krav til  varig merking av kjenningssignalet, eller kjenningsbokstavene som det står i forskriftene, ombord, på et sted som ikke kunne fjernes. Skipsregisteret forteller til Båtsans at behovet for at disse fartøyene også ble merket utvendig,  hadde lenge vært til stede og fra 1. januar 2010 har de sendt ut klistremerker med fartøyets kjenningssignal for utvendig påføring på alle nyregistrerte fartøy. Merkene skal påføres et godt synlig sted på begge sider av fartøyet.

Alle kan bestille
En annen ting er de som registrerte båten før den dato, de får dessverre ikke tilsendt merker automatisk, men kan selvsagt bestille slike selv. Tone O. Risnes, seniorrådgiver hos Skipsregistrene forteller at de ser at merkingen er blitt godt kjent blant fritidsbåteierne og at mange ønsker å skaffe slike på egen hånd. Da kan man bestille fra samme leverandør som Skipsregistrene, pr. i dag, hos Designstudio AS.
 
Krav til merking er nedfelt i forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv.,
 
§ 9.Merking
Skip som innføres i Skipsregistrene skal ha navnet merket forut og akter, synlig fra begge sider av fartøyet. Akter skal også navnet på hjemstedet merkes. Bokstavene skal være lett leselige og minst 15 centimeter høye. For fartøy under 15 meter skal navnet merkes godt synlig fra begge sider av fartøyet. Bokstavene skal være lett leselige og minst 6 centimeter høye.
Kjenningssignal og IMO identifikasjonsnummer skal varig merkes.
For fartøy under 15 meter skal kjenningsbokstavene i tillegg merkes utvendig på skroget, slik Sjøfartsdirektoratet spesifiserer ved tildeling.

Nye nettsider
Den nyeste endringen som er gjort og som helt sikkert vil oppleves som en stor forbedring for deres brukere er endringene på nettsiden, www.sdir.no, som ble gjort tilgjengelige i slutten av forrige uke.
For å gjøre det enklere for alle kunder å finne frem til de sidene som gjelder registrering i NIS og NOR er disse sidene løftet frem som et eget hovedtema,  «Skipsregister».

Ønsket etter fritidsbåtkonferansen er at man skal ha lovpålagt registrering av alle båter.