2014-04-14-96c8dc5ed82b4c9a5c93032a20d2962b6af81ccd Helland har ikke fått svar fra kommunen eller departementet om spørsmålene han stiller.

Hit men ikke lengre!

Flere opplever stor frustrasjon vedrørende utsett av mindre båter. I Bergen finnes det ikke mange offentlige tilgjengelige båtramper.

Vegard Helland hos Frydenbø båtsenter kontakter oss vedrørende problemet. Som en representant for båtfolket og bransjen i Bergen har han selv opplevd stor frustrasjon vedrørende muligheter i kommunen til å sette ut egen båt. Jeg har tilgang fra jobben min i Bergen sør, men ikke fra bostedsadressen min i Bergen nord.
Det er i dag ikke mulig å få satt ut båter uten å kjøpe tjenesten av andre. Det fantes i 2009, 6 offentlige ramper for utsetning av båter (tall hentet fra rapporten nedenfor). Noen av disse er i dag erstattet med bygninger.
 
Kommunen laget en rapport i 2009, «Småbåthavner, båtutfart og friluftsliv på sjøen» som ble igangsatt av avdelingen for byutvikling næring og klima. Her slår kommunen fast at det er få egnede plasser å sette ut båter, og at det bør tilrettelegges for flere.
 
Vi som jobber i næringen er avhengig av at kundene våre får tilgang til sjø. Båtbransjen skaffer tilveie avgifter både fra mva, hestekraft og veibruksavgift gjennom drivstoff uten at vi «føler» at vi får noe igjen.
 
Det samles inn veibruksavgift på bensin (fritatt for diesel drevne motorer på sjø) av dem som bruker bensin til fremdrift i båter. Denne avgiften kan med et forsiktig estimat beløpe seg til flere millioner kroner pr år bare fra båtbrukerne i Bergen og Omegn.

Hva foretar kommunen seg for å dekke behovet for nye båtplasser og andre anlegg for båtutfart (herunder ramper)?
 
Vi har etterspurt i finansdepartementet etter verifiserte tall på hvor mye avgift som kreves inn av båtbrukerne i vår region,  og avventer svar.  
                                                                                                                     
1)  Det kreves inn 4,91 pr liter bensin i veibruksavgift i Norge. Hvor mye kreves det inn som følge av omsetning på bensin til bruk i  fritidsmotorer som benyttes med bensin på sjøen?
2)  Hvor mye av innkrevd avgift tilgodeses formål og tilrettelegging for fritidsbåt brukere?
 
 
Her er grunnen til at vi stiller disse spørsmålene:
 
I Bergen og omegn finnes det 6 utsettingsramper for fritidsbåter (tall hentet fra Bergen kommune sin rapport:  «Småbåthavner, båtutfart og friluftsliv på sjøen» og var gjeldende i 2009). Etter dette har flere av disse utsettingsrampene blitt fjernet. Det er i dag ekstremt vanskelig å få satt ut båter i Bergen og omegn uten å kjøpe denne tjenesten fra mobile kraner o.l. Det legges svært liten innsats fra offentlige myndigheter og Bergen kommune for å tilrettelegge for at det skal være enkelt å eie båt. Vi skulle gjerne sett at det ble tilrettelagt for flere utsettingsramper som var offentlig tilgjengelig i Bergen og omegn, slik at fritidsbåt brukere kunne selv uten å ha tilgang til fast båthavn kunne eie en båt.
 
I rapporten refereres det til at det er 30.000 båter i Hordaland. Dersom vi tar et uverifisert regnestykke, der det krever store forbehold kommer vi til følgende pekepinn:
 
"Om 50% av disse båtene benytter bensin som drivstoff og disse brukes igjen ca 20 timer i året, og snitt forbruket er 20 liter pr time, som det igjen kreves 4,91 eks mva i avgift på kommer vi til at det samles inn ca 30.000.000 mill kroner, kun i Hordaland for året?"

Så hva har kommune gjort siden 2009,  og rapporten «Småbåthavner, båtutfart og friluftsliv på sjøen» Hva får båtfolket tilbake fra kommunen? Stilles det krav til nybygging langs sjølinjen om tilrettelegging for ramper? Herunder store bolig og industribygg?