2014-04-25-95418610d55987ac2a6098ddf55460d37e46c11d Bransjeaktør oppfordrer til engasjement for hummeren. For første gang i Norge er det opprettet en nasjonal støtteforening for bevaring av den norske hummeren

Etablerer Foreningen Hummerhuset!

Mannen bak Foreningen Hummerhuset, flytebryggeprodusenten Åge Wee, mener båtbransjen har gode forutsetninger for å hjelpe hummeren.

Det startet i det små som et privat prosjekt. Marinbiolog Sondre Ski støpte sine egne hummerhus i garasjen og fikk dem plassert i Drøbaksundet, der han lenge hadde sett vandrende og ubeskyttede hummer på sine mange dykketurer. Flytebryggeprodusent og aktiv dykker Åge Wee i Wee Marine kom raskt på banen da han hørte om det lille prosjektet, og bidro med hjelp til produksjon av ferdigstøpte hummerhus for utplassering flere steder i Norge. Kun ett år senere har prosjektet fått så mange støttespillere at de to velger å starte Foreningen Hummerhuset, en formalisering av det aktive arbeidet med å hjelpe og verne hummeren i Norge.

– Hummeren er i dag en truet art, og overfiske er et problem for bestanden. Hummerhusene gir hummeren beskyttelse og utplassering i relevante habitat langs kysten mener vi vil bedre livsvilkårene og bidra til en sunn vekst av bestanden, sier marinbiolog og hummerentusiast Sondre Ski.

Vil beskytte hummeren
Foreningen Hummerhuset oppføres nå under ideelle organisasjoner og er en nullprofittforening registrert i Frivillighetsregisteret. Foreningens formål er flere, blant annet å øke mangfoldet i havet, bedre vekstvilkår for skalldyr og fisk ved hjelp av hummerhus og kunstige rev, samt jobbe for å frede lokalområder fra hummerfiske.

Styreleder i foreningen, Åge Wee, mener båtbransjen har gode forutsetninger for å assistere i hummerbeskyttelse.

– Utplassering av hummerhus er omfattende arbeid, og vi er avhengig av støtte fra lokale bedrifter og dykkeklubber også i fremtiden. Mange båtbransjeaktører forvalter brygger og kaier der det ikke er lov til å fiske eller sette ut redskap, og ved å tillate utplassering her vil man være en viktig bidragsyter til bevaring av hummeren, forteller Åge Wee i Wee Marine AS.

– Nå håper vi at stiftelsen av Foreningen Hummerhuset kan bidra til et større nasjonalt engasjement for hummeren, også i båtbransjen, avslutter Åge Wee i en pressemelding.

Foto hentet fra www.hummerhus.no