2014-05-15-5323485b5af1e75fa2eff4ccf91966b0c0e7c2d3 Foto RS: Generalsekretær Redningsselskapet i Rikke Lind.

Redningsselskapet bevilges mer penger!

I revidert nasjonalbudsjett 2014 foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til Redningsselskapet med tre millioner kroner.

- Økningen er meget gledelig, og et viktig bidrag for å styrke Redningsselskapets arbeid for bedre beredskap langs kysten, sier generalsekretær Rikke Lind.

Tilleggsbevilgningen er et resultat av økte driftsutgifter for Redningsselskapet i 2014.

Redningsselskapet har en god dialog med samferdselsdepartementet om denne og andre utfordringer, og er glad for at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følger opp med konkrete tiltak som nytter.

- Det lover godt for fremtiden at samferdselsdepartementet prioriterer sjøsikkerhet, sier Rikke Lind.

Hun sier videre at pengene skal øremerkes bedre beredskap langs kysten og mer forebyggende arbeid blant barn og unge.

I fjor druknet nesten dobbelt så mange (119) som i 2012 (61). Det er stort behov for ytterligere forebyggende arbeid. I fjor assisterte vi 14 215 mennesker. Det var 2254 flere enn i 2012, og flere enn noen gang tidligere. Vi forventer at båtsesongen som nå står på trappene nok en gang vil kreve en stor innsats fra vår side.

- I sommer vil vi være mer aktive på sjøen enn noen gang. Blant annet satser vi på flere ungdomsseilaser og leire i regi av Redningsselskapet. Vi har sommerskoler for de yngre alderstrinnene i mange fylker, til og med flere i Mjøs-regionen. Elias er tilbake med fullt trykk, og nybygde Elias-båter skal skape økt interesse for sjøvett blant de aller minste i familien, sier Rikke Lind i pressemeldingen.