2014-06-02-b0ced1aeb07ae6cd462c6d6d1a2c9add3fb38787 Bilde av Jan Helge Grimseid i Atlantica

Ikke glem papirsjøkartene!

Det er mange gode grunner til at du må ha papirkartene tilgjengelige når du nå er i starten på en ny båtsesong.

Bruk dem, oppfordrer forsikringsselskapet Atlantica;

Det kan i mange tilfeller bli skjebnesvangert bare å stole på kartplottere når du bruker båten din. Det kan dessuten bli meget kostbart om du skulle få en forsikringsskade.

De siste årene har det vært en rivende utvikling i elektroniske hjelpemidler til båtbruk. Mye av utstyret er imponerende i hva dette kan hjelpe oss med og gi oss informasjon om. Utviklingen har gjort at utstyret ofte er økonomisk overkommelig for de fleste.  Og dette er virkelig hjelpemidler som er flott å kunne støtte seg til i ulike sammenhenger. Utstyret, som ofte har alarmer for det meste, er utvilsomt også skadereduserende i mange tilfeller.  Derfor har denne utviklingen vært flott og det er åpenbart bra at mange anskaffer seg slikt utstyr.  Dette liker vi og dette kan øke båtlivets gleder.
 
- Men, alle som ferdes på sjøen vet, eller burde vite, at kun å støtte seg til et elektronisk apparat i all navigering, kan være hasard. Visst både bruker du og følger du med på kartplotteren.  Men selv det beste utstyret og de beste kartbrikkene kan få til dels store unøyaktigheter.   Vi vet at satelittene kan kan gi unøyaktige signaler, vi vet at du stundom kommer i "satelittskygge", og selv kjører jeg ofte et godt stykke inn over land og knauser, i følge kartplotteren min, når jeg skal til eller fra enkelte av havnene jeg besøker  med båten, forteller sjefen i Atlantica, Jan Helge Grimseid. 
 
- De aller fleste båtskadene som oppstår i båtsesongene, er grunnstøtinger.  En grunne du ikke var klar over, passering av en stake på feil side, eller enda verre, - du kjører båt i mørke," jeg trenger ikke radar eller slikt for jeg vet jo hvor jeg er for vi har kartplotter!", har vi dessverre mange dårlige erfaringer med.  Dersom slike hendelser skulle gå bra i forhold til personskader, blir det likevel ofte kostbare skader både for båteiere og for forsikringsselskapene.  Du kan få kraftig avkortning i erstatningen. Og du kan dessuten lett miste resten av båtsesongen. Reparasjonene kan ta lang tid, forklarer Jan Helge Grimseid.  
 
Og kartplotteren sammen med en autopilot som mange nå skaffer seg, behøver heller ikke alltid være justert og ajour i følge det avviket som alltid finnes i forbindelse med kurser. Er du sikker på at utstyret ditt virkelig er justert, eller ikke gir forsinkede bilder, i forhold til derivasjon når du fosser frem i litt dårlig sikt på ukjente steder gjerne i mer enn 20 knop?
 
- For ikke å snakke om de som peiser på i mer enn 40 knop! Vi er kritiske til for mange pålegg for folk flest, men det er uforståelig at det ikke er påbudt egne absolutte sertifikatkrav for å føre slike båter, - men det er en annen sak, sier Grimseid, hoderystende.
 
Den største båtgleden får du gjerne når du setter kursen mot nye og ofte ukjente områder langs vår lange kyst. Vi kjenner få som kan klare å planlegge kurs, farleder, fine bukter for pauser eller overnatting, uten å bruke papirkart. De store strekkene i åpent farvann kan du gjerne ta med kartplotteren, men i trangere farvann, der uhell og grunnstøtinger gjerne skjer, der må du bruke papirkart for å finne den vellykkede leia.
 
Du finner heller neppe fiskefartøyer, nyttefartøyer eller store skip, som regel utstyrt med de aller beste elektroniske navigasjonshjelpemidler, som ikke har papirkart tilgjengelig.  Spør rederne, eller for den saks skyld erfarne fagfolk i Sjøfartsdirektoratet eller Redningsselskapet, - og du får neppe beskjed om at du ikke behøver sjøkart på papir.

Har du tatt Båtførerprøven? Eller har du gått klar fordi du er født før 1980? I pensum slipper du neppe unna å kunne vise at du kan bruke et papirsjøkart. Dette er heller ikke tilfeldig, minner Grimseid oss om.  
Båtfolk har alltid vært opptatt av å gi gode råd til unge og nye båtbrukere.  I båtmiljøene rundt om på ljugekrakkene blir råd og erfaringer delt, slik det alltid har vært langs kysten vår.  Selv om enkelte røster sier at det i forsikringssammenheng ved båtskader bør være "all right" bare å ha basert seg på kartplotter og ikke på papirkart når uhellet er ute, er det signaleffekten dette gir til alle nye båtbrukere som kan være det mest uheldige.  Langt mer enn den økonomiske avkortningen du skal og bør få i et skadeoppgjør om du bare "skylder" på kartplotteren.  

Fra tid til annen hever det seg røster som sier at nå må det være rikelig hvis man har en kartplotter om bord og holder seg til den under navigeringen.  Faktisk har vi hørt sike argumenter også fra Båtforbundshold.  Vi advarer altså sterkt mot dette. Den usikkerheten som kan oppstå blant båtbrukere om dette, kan gi svært uheldige signaler både til nye båtbrukere og ikke minst nå når vi skal innøve de gode holdningene både hos oss selv og de unge som observerer oss og som står på terskelen til båtlivet, nå ved begynnelsen av båtsesongen, advarer forsikringsselskapet.
                                                                
- Se over papirkartene dine, bytt ut de som er gamle og ikke oppdaterte.  Og frem for alt, ha dem tilgjengelig når du seiler i ukjent farvann. Nyt da en trygg seilas som deltager i Norges største fritidsyssel, er sesongønsket fra Jan Helge Grimseid i Atlantica.