2014-06-15-48705f32e20e4b2858adeebb5dbaa3b84a148e9b Artig tilbakeblikk, alltid kjekk lesning.. Selv redningsvest var i fokus også dengangen

Husker du Sjøsport båtbladet?

Noen magasiner kaster du aldri, og det er dem du har på hytten. De lå på "doen", og en av favorittene våre var båtbladet Sjøsport, fra Vestlandet.

Det var pappa som kjøpte båtblader og de ble liggende i kurven på do. Det var der vi leste båtbladene. Så satt vi senere på terrassen og så båtene komme forbi. Store båter, småbåter og konkurransen var i gang. Hvilken båt er det eller det? Pappa vant alltid, han kunne flest, men interessen var vekket.

Nå sitter jeg på hytten og blar i gamle båtblader, spesielt Sjøsport nr 10 fra 1984. ”Sjøsport- båtbladet for alle”, var mottoet og et abonnement kostet kr 145,- pr år. Også den gang for 30 år siden var de opptatt av HK avgiften. Statsbudsjettet var offentliggjort og konkluderte med fortsettelse av HK avgiften. Lederens vrede på fritidsbåtfolket vegne var tydelig over regjeringspartiene.

”Ingen har gitt opp ennå”, var overskriften som omhandlet Sjøsports og Norges Båtbransjeforbunds store underskriftskampanje. Mer enn 4000 underskrifter mot HK avgiften var kommet når bladet gikk i trykken, og det stadig strømmet inn nye underskrifter. I ingressen sto det ”Bortsett fra Fremskrittspartiet, er det stort sett enighet om at de skal bli HK-avgift også neste år. Likevel er der ingen grunn til å resignere ennå. Arbeidet fortsetter med å få fjernet avgiften. Vi går inn i en fase hvor blant annet våre påstander skal dokumenteres”.

Nå, 30 år etter, sitter partiet i regjering og får gjennomslag for fjerning av avgiften fra 1.juli 2014. Selv om Sjøsport ikke eksisterer lengre, og underskriftskampanjen ikke har en innvirkning for dagens regjering, tror jeg redaksjonen i Sjøsport hadde gledet seg. 

Det var sannelig på tide, og et artig tilbakeblikk i et båtblad som aldri går ut på dato!