2014-06-18-98da6c58558f355c63a8d0a3039d8aedad45d4c9 Ikke like lett å være Svensk i Norge, som Norsk i Sverige... lurer på om det Svenske ekteparet kommer tilbake til Norge noen gang??

"TOLLTULLSAKEN" AVKLART, melder KNBF!

Et Svensk ektepar har kjempet i 5 år mot Norske myndigheter, etter at de la båten sin i vinteropplag i Norge. De ble ilagt avgift på kr. 250.000,- for ulovlig midlertidig innførsel av fritidsbåt.

Kongelig Norsk Båtforbund, forteller i dag at de fanget opp og frontet denne saken i 2010 og la grunnlaget for en regelforandring som nå muliggjør å legge igjen en utenlandsk båt i vinteropplag i Norge. Det svenske ekteparet derimot har kjempet sin sak mot norske myndigheter i all stillhet i mer enn 5 år!

Nå får de endelig tilbake sine 250.000.

Det svenske ekteparet Cecilia og Kjell Olsson seilte i 2008 fra Bottenviken nordligst i Østersjøen, rundt syd-Sverige og oppover norskekysten til Mo i Rana. Der ble båten lagt i vinteropplag. Båten ble hentet og de seilte videre nordover og fikk sett Lofoten etc. Etter dette ble båten transportert over land tilbake til hjemstedet. Stor var forundringen da Olsson vel hjemme åpnet postkassen og fikk se et krav fra det norske Tollvesenet på kr 250.000 for innførsel av fritidsbåt og HK-avgift. Olsson hadde vært 5 dager for lenge i Norge.

KNBF fanget opp denne saken høsten 2010 og hadde møte med Toll og avgiftsdirektoratet samt politikere for å få frafalt dette urimelige kravet.

Olsson har kjempet en lang og hard kamp for å få pengene tilbake. Nå har endelig myndighetene gitt seg.
KNBF gratulerer ekteparet Olsson med dagen og håper at ingen opplever dette igjen.


Se Olssons pressemelding her.