2014-06-26-d0c228717945f6ee7f074373a7ba433573de9b63 Illbilde: Påhengsmotor må ikke være tatt ut av lager for å få refundert HK-avgiften

Det gis refusjon av HK-avgiften!

Det er nå kommet vedtatte gjennomføringsbestemmelser for avvikling av HK-avgift på båt.

Stortinget har vedtatt å avvikle båtmotoravgiften med virkning fra 1.juli 2014. Finansdepartementet har vedtatt endringer i særavgiftsforskriften om gjennomføring av avvikling av avgiften.

Det gis refusjon av avgiften til forhandlere som har ubrukte båtmotorer på lager 1. Juli 2014, og tidligere registrerte virksomheter som får båtmotorer i retur på grunn av kjøpsrettslig mangel.

Det er et vilkår for refusjon at det fremlegges lagerregnskap som viser spesifisert varebeholdning av båtmotorer pr 1. Juli 2014. Avgiften refunderes kun dersom båtmotoren ikke er tatt i bruk. Er motoren benyttet til fremvisning eller demo av båten på vann, anses den tatt i bruk.

Motorer i båter som er på forhandler lager 1.juli 2014 og er innført ”på kjøl” anses ikke å være tatt i bruk. En båt anses i denne sammenheng å være innført på kjøl når:
1.    Båten går sjøveien for egen motor fra utlandet og direkte til forhandlers lager.
2.    Den avgiftspliktige motoren benyttes til fremdrift av båten i denne farten, og
3.    Den avgiftspliktige motoren skal følge båten ved salg fra forhandleren

Slik du går frem for å søke refusjon for betalt HK-avgift for nye ubrukte motorer på ditt lager. Se tollvesenets rundskriv for hvordan