2014-06-30-d43a8eb8d8136c31ca96c0caedc77bd812e40e79 Bilde Wee Marine: Et pålestikk tåler alt og er lett å løsne raskt dersom behovet oppstår. Blant båtfolk oppgir en av tre at de ikke kan pålestikket.

Kan du fortøye båten?

Å kunne fortøye for storm er viktig, uansett hvor i landet du bor. En landsdekkende undersøkelse viser imidlertid at en stor andel av båtfolk ikke har kontroll på knuter og stikk.

Knuter og fortøying av båt er en kunnskap alle har nytte av på sjøen, uansett båtstørrelse eller hvor båten har tilholdssted. Årlig får flere hundretalls båter skader fordi de ikke er riktig fortøyd, eller fordi de rett og slett sliter seg fra kai og brygger. Fire av ti båteiere kan ikke fortøye for storm.

Nordlendinger best
En fersk undersøkelsen gjennomført av InFact på vegne av flytebryggeleverandøren Wee Marine, viser at så mange som fire av ti båteiere – eller rundt 38 prosent – ikke vet hvordan man fortøyer for storm. Østlandet, med unntak av Oslo, har ifølge undersøkelsen lavest kunnskap om fortøying av båt: I Oslofjordregionen – der de aller fleste fritidsbåtene i Norge ligger til fortøyd – svarer hele 47 prosent at de ikke kan fortøye grundig. Det er flest nordlendinger, nærmere bestemt 67,5 prosent, som oppgir at de har kompetansen til å fortøye sin båt. Aldersgruppen mellom 30 og 44 år har for øvrig lavest kunnskap om stormfortøying, her svarer drøye 44 prosent at de ikke behersker teknikken.

Hver tredje kan ikke pålestikket

Pålestikket er en av de mest robuste og brukte maritime knutene, og benyttes ofte både under fortøying og slep av båt. Når båtfolket blir stilt spørsmålet om de kan knyte et pålestikk, svarer hver tredje båteier – eller 31,5 prosent – at han eller hun ikke kan dette stikket. Vestlendinger sier seg stødigst i pålestikket, her oppgir 78 prosent at de kan stikket, mens trønderne på papiret er de svakeste: I Midt-Norge har bare 45 prosent kunnskap om pålestikket.

Daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, ser at knutekunnskapen kunne vært bedre blant mange båtbrukere.

– Knuter og stikk er ikke bare viktig for sikring båt, men også for å unngå personskader. De fleste klarer seg med å kunne de to-tre vanligste, det holder lenge for å sikre båten nær sagt uansett vær. Dersom man ikke behersker knutene godt nok er mitt tips at man tar med seg en liten taustump på båtturen, og øver seg på denne når man har mulighet. Maritime knuter og stikk er noe alle kan og bør lære seg på sjøen, sier daglig leder i Wee Marine, Åge Wee i dagens pressemelding.