2014-07-02-c4fd2c732e5454ed6b6a206e4055c1a6e7640fb5 Flere drukningsulykker – folk ønsker vestpåbud ifølge ny undersøkelse forteller Ivar Christiansen (lite bilde)

Diskusjonen fortsetter!

Årets seks første måneder har krevd syv flere drukningsofre enn samme periode i fjor. Mens Stortinget vil påby bruk av vest kun når barn er ombord i fritidsbåten, ønsker befolkningen påbud også for voksne.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 49 personer døde av drukning første halvår i år. I fjor var tallet 42.  Samtidig viser det i en undersøkelse foretatt av Ipsos MMI på oppdrag fra Norsk Folkehjelp at 98 prosent mener bruk av redningsvest til forhindre drukningsulykker.

– Påbud om bruk av vest i fritidsbåt kunne reddet mange liv, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp og er kritisk til at et flertall på Stortinget vil ha påbud kun når barn er ombord i båten.
Undersøkelsen utført av Ipsos MMI viser at 68 prosent av de spurte mener det bør bli et påbud om bruk av redningsvest uavhengig av om det er barn i båten eller ikke. Legger en til de som ønsker forbud der barn er i båten, ønsker 84 prosent påbud.

– Dette burde være et klart signal til politikerne om så raskt som mulig å vedta et slikt påbud, mener Christiansen.

Han forteller at 44 av de som har mistet livet så lang i år er menn og fem er kvinner. I juni var det elleve personer som druknet og alle var menn.

Fylkesstatistikken for 2014 viser at Nordland og Hordaland fremdeles topper med syv druknede. Østfold og Vestfold har hatt henholdsvis fem og fire ulykker.

Christiansen sier at vi er flinke til å ta vare på barna våre og passer på at de bruker redningsvest, men det er også viktig at voksne fremstår som gode rollemodeller.

– I sommermånedene kommer tusenvis av fritidsbåter på vannet. Et godt råd er å innføre gode vaner fra starten av sesongen. Vær en god rollemodell. Husk godt skotøy i tillegg til flytevesten og ikke kombiner alkohol og båtkjøring, avslutter Christiansen i dagens pressemelding.

Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger her: http://www.folkehjelp.no/drukning.

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.