2014-07-09-f170576e4a50d97110872a2a0d42771df5475902 Mads Jørgensen (tv) og Olav Stølsli smiler i sommervarmen. Optimisme og humøret er på topp, her på flybridgen til Princess 43

Tar over roret!

Fra 1. juli gikk Olav Stølsli fra daglig leder til administrerende direktør hos Nye Norske Båtsenter AS.

Det har lagt i luften en stund at Arne Høvik, tidligere administrerende direktør hos Båtsenteret, ønsket å arbeide mer med andre ting. Med et voksende eiendomsfirma og nye byggeprosjekter som krever prosjektledelse, har det vært vanskelig å ha full fokus på båtsenteret. Han er fremdeles med på eiersiden og i styret, forteller Stølsli, som har nesten like lang fartstid i firmaet som Høvik.

Med seg på laget har han Mads Jørgensen, som nettopp er oppgradert fra juniorselger til selger. Jørgensen  er blant de yngste selgerne (22 år) i bransjen, og han er ikke redd for å satse på et yrke i båtbransjen. Han regner med å bli kvalifisert Princess selger i løpet av kort tid, og har nettopp vært i Sverige for å hente hjem den nye Princess P43.

Superlativene og forventingene til nyheten er stor fra dem begge. Mangen har ventet på denne båten, som har lagt i Sverige en stund, på grunn av HK avgiften. Jørgensen fikk testet båten på turen hjem, å skryter av sjøegenskapene og lav planingsterskel. Stølsli er ikke redd for og gi Jørgensen ansvar å mener det er viktig at de yngre kreftene får slippe til. På båtsenteret har han flere erfarne selgere rundt seg til å bli en super selger på sikt.

Båtsans har vært ombord i nyheten og kommer med egen artikkel på båten.