2014-08-05-055f3f79c007c0fca862c0f87800f564b384d0b5 Ta godt vare på hverandre og ikke bad alene, er oppfordringen..

Et godt råd er at man ikke bader alene!

– I august er det fortsatt meldt om godt varmt vær. August-tallene i fjor toppet statistikken for 2013 for drukning og vi håper å unngå det i år.

– Et godt råd er at man ikke bader alene, sier seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen.

12 av i alt 14 ulykker i juli skjedde under bading. 10 av de forulykkede var over 60 år. Ei jente på 8 år og en gutt på 19 år var de yngste.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 63 personer døde av drukning de første syv månedene i år.  I fjor var tallet 59.

Ivar Christiansen forteller at 55 av de som har mistet livet så lang i år er menn og åtte er kvinner.

Fylkesstatistikken for 2014 viser at Nordland og Hordaland fremdeles topper med syv druknede. Rogaland og Vestfold har begge hatt seks ulykker. Så langt i år har både Oppland og Oslo vært forskånet fra drukningsulykker.

– I juli hadde vi tropevarme mange steder og flere har nok følt et sterkt behov for avkjøling uten helt å kjenne til kroppens reaksjon ved en rask nedkjøling. Det at så mange som 10 av de omkomne i badeulykkene i juli var over 60 år, kan tyde på at badet har vært en påkjenning. Et godt råd er selvsagt at man ikke bader alene, sier Ivar Christiansen.

– I august er det fortsatt meldt om godt varmt vær. August-tallene i fjor toppet statistikken for 2013. Vi håper å unngå en gjentakelse av det i år. Ta godt vare på hverandre, avslutter Christiansen

Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger her:

http://www.folkehjelp.no/drukning.

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.