2014-08-13-c8069310c618dd64a07d953d085bec2b6d012d4f Bilde fra Havnedagene.no

Havnedagene i Haugesund!

Den ene festivalen overlapper den neste i Haugesund, og fra Sildajazz forrige helg til denne, da fylles havnen opp av kystens slitere både på land og sjø.

14- 17 august blir det mønstring av tradisjoner knyttet til vår maritime kystkultur. Havnen fylles opp av jakter, jekter, sildeseilere, kuttere, skøyter, passasjerbåter, agentbåter, fanteskøyter og fritidsbåter. Alle med det til felles at de har tjent kysten i generasjoner

I bodene på indre kai er utstillere med kystkulturforankring som er selve ryggraden i Havnedagene. Lukten og lyden av gamle motorer, tradisjonelt håndverk og ulike utstillinger.

Årets utstilling har 55 påmeldte fartøy og på torsdag starter ”REIDAR BIRKELANDS MINNEKONVOI”.
Da samles flotte veteranfartøy i Krossen mellom Risøynå og Bakarøynå og går i konvoi sør igjennom Smedasundet - anført av Romsa Kystlag. Asle Tindeland presenterer båtene etterhvert som de går gjennom sundet.

For å se programmet i de neste dagene besøk nettsidene deres. Kilde: Havnedagene